25.12.2018

Kentsel Hareketlilik Bu Laboratuvarda

İstanbul Teknik Üniversitesi, 8 Ocak 2019 Salı günü İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla 109 No’lu salonda IstanbulON tanıtım toplantısını ve AR-GE proje fikirleri arama çalıştayını gerçekleştirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni kurulan "Istanbul ON - Urban Mobility Lab ITU" Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı toplum ve kent odaklı ulaşım çözümlerinin çok aktörlü işbirlikleriyle üretildiği ve test edildiği yaşayan bir laboratuvar olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda laboratuvarın paydaşlarını, üniversite ile birlikte yerel ve merkezi kamu kurumları, özel sektör, yatırımcılar, girişimciler ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve sürdürülebilir ulaşım alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları oluşturacaktır.

Katılım durumu 2 Ocak 2019 Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

ISTANBUL ON Urban Mobility Lab ITU Tanıtım ve Çalıştay
Tarih: 8 Ocak Salı 9.30-15.00
Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 No’lu Salon
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.15 Açılış konuşması: Prof. Dr. Murat Gül
10.15-11.00 Çerçeve sunuş: Prof. Dr. Haluk Gerçek
11.00-11.45 Istanbul ON Tanıtımı: Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce
11.45-12.00 Çalıştay programının sunumu
12.00-13.00 Yemek arası
13.00-14.30 Çalıştay gruplarında tematik alanlara göre AR-GE proje fikirleri arama

Tematik alanlar:
(i) Düşük karbonlu kent içi hareketlilik (Low-Carbon Mobility)
(ii) Kapsayıcı Hareketlilik (Inclusive Mobility)
(iii) Sürdürülebilir Kentsel Lojistik (Sustainable Urban Logistics)
(iv) Hareketlilikte Yenilikler (Mobility Innovations)
(v) Ulaşım sistemlerinin dayanıklılığı (Transport Resilience)

14.30-15.00 Çalıştay sonuçlarının sunumu ve Kapanış

1/6