22.09.2022

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı 2022 Çağrısı Başvuruya Açıldı

Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe) programı kapsamında finanse edilen Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future Partnership-DUT) 2022 Çağrısı başvuruya açıldı. Çağrı kapsamında TÜBİTAK tarafından 27 Eylül günü, 14:00-15:15 saatleri arasında Ulusal Bilgilendirme Günü düzenlenecek.

Şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri destekleyecek DUT Ortaklığı 2022 Çağrısı üç temada gruplandırıldı. Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP) adı verilen temalar; Pozitif Enerji Bölgeleri (PED), 15 dakikalık Şehirler (15mC) ve Döngüsel Kent Ekonomileri (CUE) olarak belirlenirken, bu başlıklar altında yer alan projelerin desteklenmesi bekleniyor.

Seçilecek projeler, ortaklıkta yer alan ülkelerin ulusal/bölgesel finansman kuruluşları tarafından doğrudan finanse edilecek. Program, Türkiye'de TÜBİTAK 1071 Programı üzerinden desteklenecek. Çağrı Başlıkları, Katılımcı Ülkeler, Ortak Bulma Platformu, Uluslararası Bilgi Günleri, Çağrı Takvimi, İletişim Bilgileri gibi detaylara bu linkten ulaşılabilir.

Çağrı metni taslağına buradan erişilebilir.