14.05.2020

“kentleri Dönüştüren Salgınlar” Online Konuşma Dizisi Sona Erdi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen Şehir Konuşmalarının “Kentleri Dönüştüren Salgınlar” temalı online serisi tamamlandı. Salı akşamları Zoom ve MBB YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan programlarda mimarlık, kentleşme ve planlama konularında uzman isimler yer aldı.

“Kentleri Dönüştüren Salgınlar”, Covid-19 pandemisi sürecinde kentsel ve mekânsal gündemi tartışmaya açmak üzere online Şehir Konuşmaları serisi olarak hazırlandı. 2020’nin ilk yarısı boyunca yaşamın her alanında etkilerini hissettiren Covid-19, tıpkı geçmiş yıllarda görülen salgınlar gibi küresel boyutta birçok değişimin tetikleyicisi olmakta. Covid-19 ile mücadele kapsamında süren ev karantinaları, bugün konutlarda balkon, pencere, teras, bahçe gibi gün ışığı almayı ve hava akışını sağlayan mekânsal yapıların insani gerekliliğini tekrar gündeme taşıyor. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için hem bugün hem de geleceğin kentlerinde, şehir planlama, mimari ve kentsel tasarımda yeni politika üretme ve uygulamalarda bulunmanın gerekliliğini anlamaya çalışıyoruz. MBB Şehir Politikaları Merkezi Direktörü Ezgi Çalışkan’ın moderasyonu ile gerçekleştirilen yayınların konuşmacıları sırasıyla Seda Özen Bilgili, Pınar Erkan Bursa, Aslı Ceylan Öner ve Zeynep Günay oldu.

Konuşma serisinin 21 Nisan 2020 günü saat 21:00’da Zoom ve MBB YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen ilk canlı yayınına konuk olan mimar Seda Özen Bilgili, pandemi ile mücadelede kentlerin sahip oldukları altyapı ve mekânsal organizasyonun önemini, Covid-19’un konut, mimari yapılar ve kamusal mekan tanımlanmasına nasıl yön vereceğini,  pandemi süreçlerinde kazanılan deneyimlerin geleceğin kentlerinin oluşumuna sağladığı faydaları anlattı. Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Sultan Ahmet Camii gibi tarihi birçok önemli yapının restorasyon çalışmalarında yer alan ve arkeolojik kazılardan sivil mimariye pek çok alanda uzmanlık sahibi olan Bilgili, bünyesinde eski eser restorasyon projeleri ve kâgir yapı restorasyon uygulamaları, ahşap atölyeleri ile ahşap yapı restorasyon uygulamalarını sürdürüyor. Ayrıca sosyal medya kanallarıyla mimarlık ve kentleşme alanında aktif bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlıyor.

Kentlerin Yapısı ve Salgınlar
28 Nisan 2020, 21:00’da gerçekleştirilen ikinci canlı yayında, mimarlık tarihi uzmanlığı ile Pınar Erkan Bursa, kentlerin biçimlenmesinde salgınların etkisinden, toplum yapısının ve şehir altyapılarının salgınların yayılımındaki etkileri ve özellikle 19. yy’dan bu yana salgınlarla mücadele veya önlem çerçevesinde yapılan kentsel müdahalelerden bahsetti. Pınar Erkan Bursa, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev alıyor ve Açık Radyo’da salı sabahları 10:30-11:00 saatleri arasında “alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri”ni aktaran “Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona” isimli programı hazırlayıp sunuyor.

Kentleri Dönüştüren Salgınlar temalı online Şehir Konuşmaları programının üçüncü haftasında konuşmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner oldu. Uzun yıllar ODTÜ, London School of Economic and Political Science (LSE), Ball Satet University ve Virgina Tech gibi üniversitelerde eğitimine devam etmiş akademik araştırmalar yürütmüş olan Öner, küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması ve yönetimi, kentsel teori, metropoliten alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ile karşılaştırmalı kentleşme politikaları gibi konularda akademik çalışmalarına devam ediyor. 5 Mayıs 2020 21:00’da gerçekleşen programda, dünya kentlerinin Covid-19 pandemi sürecini nasıl yönettiğini mevcut örnek çalışmalarla açıklayan Öner, kentlerin birbirileri ile bu süreçteki ilişkilerinin nasıl olduğu ve bu durumun kentlerin ilerideki kamusal mekan yaklaşımlarını nasıl etkileyeceği konularından bahsetti.

Kentsel Politika ve Mekânsal Tecrübe
Serinin son konuşması, 12 Nisan 2020 21:15’te, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi ve ISOCARP (Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Günay oldu. Yurtdışında pek çok üniversitede ziyaretçi öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuş ve uluslararası pek çok akademik ödül sahibi olan Günay, şehir planlama, koruma, kentsel mekanın yeniden üretimi, kentsel coğrafya, kültürel ve doğal miras gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Günay, Şehir Konuşmaları programında pandemi ile gündeme gelen yeni mekânsal tecrübemizi, kentsel politika üretme ve planlama süreçlerinde hem adil hem de çözümcü yaklaşımlara dair örnek ve önerilerle kamusallık meselesi ve kamusal mekanlar üzerinden ele aldı.