11.03.2018

‘Kent Morfolojisi’nin Şehir Planlamadaki Rolü Konuşulacak

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Micheal P. Conzen, Marmara Belediyeler Birliğinin katkılarıyla İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde Kent Morfolojisi konulu 3 günlük bir seminer serisi düzenleyecek.

22-23-24 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde Chicago Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Michael P.Conzen başkanlığında yapılacak seminerde "Kent Morfolojisi" ele alınacak. 

İnterdisipliner bir çalışma alanı olan “Kent Morfolojisi”nin Conzen ekolü bakış açısı ile şehir planlama ve tasarımındaki rolünü irdeleyecek olan; akademisyen ve öğrencilerin etkinliğin hedef kitlesi olarak belirlendiği; yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin de davetli olduğu seminerlerin dili İngilizce olacaktır.

Kentsel coğrafya, tarih coğrafyası, kent morfolojisi, çevre gelişimi ve Amerika tarihi konularında çalışmalar yapmakta olan Conzen’in katkılarının Türkiye’de yapılmakta ve yapılacak çalışmaların gelişimi için çok yararlı olacağına inanılmaktadır. Bu etkinlik ile Conzen’in geliştirdiği metot ve yaklaşımlarla şehir morfolojisinin planlama sürecindeki yeri ve etkisinin vurgulanması, aynı zamanda bu konularda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması hedeflenmektedir.

Programa ilişkin detaylar ektedir.