24.07.2019

Kent Değişimi İçin Aktörler Programı Başvuruları Başladı

MisOst e.V. tarafından sürdürülebilir kentsel gelişmeyi teşvik etmek üzere düzenlenen ve Robert Bosch Stiftung tarafından desteklenen 2019-2021 Kent Değişimi için Aktörler Programı başvuruları başladı.

Programa, kar amacı gütmeyen bir kurumdan, kamu sektöründen ve özel sektörden gelen birer kişinin katılımıyla toplamda 3 kişilik “sektörler arası takım” oluşturularak proje başvurusu yapılmaktadır. Program için farklı ülkelerden başvuru yapmış 10 takım seçilecektir.

Projenin, sürdürülebilir kentsel gelişim ile ilgili zorluklar ya da ihtiyaçlar konusunda ve aşağıda ifade edilen olası alanlarda olması beklenmektedir:
- Düşük fiyatlı konut ve centrifikasyon (soylulaştırma)
- Enerji ve iklim değişimi
- Sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım
- Kamu kaynakları ve alanlarının erişilebilirliği
- Sosyal kapsayıcılık ve kültürel çeşitlilik
- Döngüsel ekonomi ve paylaşım ekonomisi
- Kent değişimini biçimlendirmede dijital çözümler
- Sağlık, yemek tedariki, fiziksel aktiviteDaha özel olarak, olası projelerin odaklanması beklenen sorular aşağıdaki gibidir:
- Doğa-odaklı çözümler kentlerimizi nasıl daha iyi mekanlara dönüştürebilir?
- Kent çevresini birlikte biçimlendirmek için topluluklar nasıl harekete geçirilebilir?
- Baskı altındaki kentler için unutulmuş alanlar nasıl tekrar canlı merkezlere dönüştürülebilir?

Hazırlayacağınız projenin, kentinizdeki bir semtle ilgili olması beklenmektir. Ayrıca, projeniz kentinizdeki diğer girişimlerle karşılaştırıldığında yenilikçi olmalı ve yerel toplulukları içermelidir.

Programın süresi 18 aydır. Bu 18 ay içinde 4 tane uluslararası zirve olacaktır. Her biri dört gün sürecek olan zirvelerde katılımcılar; proje yönetimi, vatandaş katılımı için süreçler, savunuculuk gibi konularda fikir alışverişi yapacaktır. Buna ek olarak; eğitim gezileri, atölyeler, ve bire bir eğitimlerde, katılımcılar ilgili konular hakkında bilgi edinme fırsatı bulup uzman moderatörlerin yarattığı platformlarda “farklı sektör” işbirliğinin zorlukları hakkında fikir paylaşımında bulunacaklardır.

Programa, portal (https://form.jotformeu.com/91554683843366) üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Program ne sunuyor?
Seçilen takımlara hibe (azami 13.000 EURO) verilecektir
- Dört uluslararası zirvenin, seçili atölyelerin ve inceleme gezilerinin gezi masrafları karşılanacaktır.Son başvuru tarihi: 21 Eylül 2019
Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:
https://www.actorsofurbanchange.org/