01.07.2019

Kent Ağları Buluşması İkinci Kez İstanbul’da Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi’nin düzenlediği ‘Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi’, 30 Nisan 2019, Salı günü Grand Hyatt İstanbul Otel’de gerçekleştirildi. Küresel bir kent olarak İstanbul’u da mercek altına alan etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Programa, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, MBB Başkan Vekili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan, Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Prof. Dr. Ben Derudder, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Doç. Dr. Allan Watson, Prof. Dr. Stefan Hennemann, Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Dr. Şebnem Beşe Canpolat gibi Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı.

İlki 2018 yılında yapılan "Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması" programının devamı niteliğindeki bu ikinci buluşmada; küresel kent ağları araştırmalarındaki değişim ve yeni yaklaşımlar, verilerin görselleştirilmesi ve yerel yönetimlerin kullanımı için veri toplanması konularına odaklanıldı. Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin anlamlandırmada kullanılan bilimsel yöntemlerin tartışılacağı programda, İstanbul’un dünya kentleri arasındaki yeri ve geleceği de masaya yatırıldı.

VERİLERİ DOĞRU KULLANMAK ZORUNDAYIZ
Programın açılış konuşmasını, gerçekleştiren MBB Başkanı Tahir Büyükakın “Bugün insanlığın geleceği şehirlerin geleceği ile eşdeğer. Esasında kentler toplumun kalp atışıdır da diyebiliriz. Şehirlerimizi kurgulama şeklimiz, yönetme şeklimiz; iklim değişikliğinden ekonomik canlılığa, refah düzeyinden toplumsal uyuma pek çok konuda belirleyici olacak. Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80’den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek. Fırsatlar ve tehditler hep bir aradadır. Yaşadığımız sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısı ile veri ile baş etmemiz, toplamamız ve yönetim bilgi sistemi için nasıl kullanacağımız başlı başına bir mesele. Çok sayıda veri toplamak değil, doğru yönetmek gerekli. Dijital teknolojiler, akıllı kent ağları, kentin hizmetleri ve altyapısı, vatandaş katılımı, kent liderlerinin sorunları anlaması ve projelerin başarı oranları, verilerin kamu yararına güvenli ve anlaşılır bir şekilde kamuyla paylaşılması gibi konular önemli bir değer taşıyor. İşte bu toplantı, bilgi üreten ve uygulayan farklı sektörlerden aktörleri bir araya getirme çabasının somut bir ifadesidir.” dedi.

KÜRESEL KENT İSTANBUL VE GÖKDELENLER
Konuşmasında, küresel kent İstanbul ve gökdelenlerini masaya yatıran Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, “Küresel tasarım şirketlerinin rolü bu süreçte önem arz ediyor. Çevrenin yeniden oluşturulması, küresel sermayenin ve seçkinlerin ilgisini çekti. Şehir yöneticileri, tasarım ve kültürel açıdan daha yenilikçi olma dürtüsünü hissediyorlar. Şehir merkezleri ise siluetler, sahildeki gelişmeler, alışveriş merkezleri ve karma kullanım alanları ile dünya kentlerinin karakteristik unsurları haline gelmeye başladı.”  dedi.

ŞEHİRLER ARASI AĞLARIN OLUŞUMU
İstanbul’un dünya kentleri statüsündeki değişimini ele alan ve şehirler arası ağların nasıl oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ben Derruder, “Şehirlerin pozisyonundan mı bahsediyoruz yoksa uygulama yöntemlerinin değişiminden mi; araştırma uygulamaları ne yöne gidiyor? Bu soruları sormamız gerek. Şehirler küresel bir bağlama oturtuluyor. Ağın kimler tarafından oluşturulduğunu, matematik anlamda bu ağı kimlerin oluşturduğunu anlamamız gerekiyor. Farklı ağlar, farklı coğrafi bağlamları ortaya koyuyorlar. Potansiyel ağların nasıl karşımıza çıktığını görmemiz gerekiyor.” dedi.

KÜRESEL KENT KOMPOSİZYONU KOMPLEKS BİR SÜREÇ
Dünya Kent Ağları üzerine niteliksel araştırmalar konusuna değinen Doç. Dr. Allan Watson, “Küresel kent kompozisyonu kompleks bir süreç ve farklı katmanları var. Bunları anlamak için niceliksel araştırmalar dışında yapılan niteliksel araştırmalar da var. Peter Taylor’un World City Network kitabında da niteliksel araştırmalara odaklanılıyor. Küresel kentlerin kendine has özellikleri, bilgi ve deneyimi var ve bunları ancak yürütülen niteliksel çalışmalar ile anlayabiliyoruz. Dünya kentler ağında ekonomik ilişkiler ve diyaloglar, küresel kent aktörleri ve kentlerin küreselleşmesi için ortaya konulan çabalar önem arz ediyor. Anlayabilmek için niceliksel ve niteliksel sonuçlara birlikte bakmak gerekiyor.” dedi.

ÜÇ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Programın ilk oturumunda Ghent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ben Derudder “Küresel kent ağları niceliksel araştırmalarında değişen/yeni yaklaşımlar/ İstanbul’un dünya kentleri statüsündeki değişimi” başlıklı sunumu gerçekleştirirken, Loughborough Üniversitesi’nden Doç. Dr. Allan Watson, dünya kent ağları üzerine niteliksel araştırma noktasında yenilenen gündemi katılımcılara aktardı.

‘Küresel Kent Araştırmalarında Veri Görselleştirme’ oturumunda ise Giessen Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nden Prof. Stefan Björn Hennemann, Küresel kent araştırmalarında veri görselleştirme teknikleri: Dünya kentlerinden örnek çalışmaları üzerine tanımlamalar yaptı.

Programın son oturumu olan ‘Yerel Yönetimler İçin Veri Toplama’da ise Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Murat Güvenç ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan yer aldı.

Diğer İçerikler Haberler