21.06.2023

İstanbul Yerel Gıda Sisteminin Dönüşümü Çalıştayı Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle, THE:PLACE - Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı çerçevesinde Portekiz’den K-Evolution ortaklığında yürütülen “İstanbul ve Setúbal’da Yerel Yönetimler ile Yerel Gıda Sistemini Dönüştürmek” projesi kapsamında 12 ve 13 Haziran 2023 tarihlerinde MBB Hızır Bey Çelebi Salonunda iki günlük yüz yüze “İstanbul Yerel Gıda Sisteminin Dönüşümü Çalıştayı” düzenlendi.

İstanbul’un yerel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayın birinci gününde İstanbul tarım ve gıda sisteminde rol oynayan STK’lar ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. Açılış konuşmaları, proje sunumu, Agroekoloji ve kısa tedarik zincirlerine ilişkin seminer ve sivil toplum paydaşlarının konuyla ilgili sorun ve çözüm önerilerini içeren raporların sunumunun ardından bu sorun ve çözüm önerilerinden yola çıkarak yerel yönetim ve STK paydaşları arasındaki iş birliğinin yöntemlerini araştıran bir forum düzenlendi.

Yalnızca İstanbul belediyelerine açık olan ikinci gün ise Avrupa’dan Malmö, Bordeaux ve Kopenhag Belediyelerinin; Türkiye’den ise Seferihisar ve Nilüfer Belediyelerinin agroekoloji temelli kısa gıda zincirlerinin oluşturulması konusunda yürüttükleri iyi uygulamaların sunuşları ile başladı. İyi uygulama sunuşlarının ardından belediye temsilcilerinin sosyal satın alma konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla sosyal satın almaya ilişkin temel bilgi ve yöntemler ile Sosyal Satın Alma Rehberinin tanıtımını içeren bir bilgilendirme sunumu yapıldı. İkinci günün sonunda İstanbul belediyelerinin katılımıyla, iki oturumdan oluşan ve gıda politikaları ve uygulamaları, satın alma süreçleri, iş birlikleri ve belediye içi yapılanma başlıkları ekseninde sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

 

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.
#VeriYönetimi

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.
#VeriYönetimi

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >