31.03.2023

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Başvuruları Başladı

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje başvuruları başladı. Belediyeler, kamu kurumları, kamu hukukuna tabi kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumların başvurularına açık olan program için son başvuru tarihi 4 Temmuz 2023.

Türkiye, 2004 yılından itibaren Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve 2007 yılından itibaren de ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı başlığı altındaki iki programa katkı sunmaktadır. Bu programlar çerçevesinde yer alan Sınır Ötesi İşbirliği programlarının Türkiye’deki uygulamalarında Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu kurum olarak görev almaktadır.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın çalışmalarında destek verdiği ve ulusal otorite görevi yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje başvuruları başlamıştır. Belediyeler, kamu kurumları, kamu hukukuna tabi kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumların başvurularına açık olan program için son başvuru tarihi 4 Temmuz 2023.

İlk teklif çağrıları için ayrılan fonlar aşağıdaki gibidir:

Özel Amaçlar

Proje türü

INTERREG Fonları (Avro)

Eş finansman oranı

Araştırma ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Küçük ölçekli

1,971,140

10%

Normal

8,870,130

10%

İklim değişikliğine uyumun ve afet riskinin önlenmesinin teşvik edilmesi

Küçük ölçekli

1,971,140  

10%

Normal

8,870,130

10%

Doğanın, biyoçeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının arttırılması

Küçük ölçekli

1,971,140

10%

Normal

8,870,130

10%

TOPLAM (Avro)

32,523,810

 

Başvurular JeMS (Ortak elektronik izleme sistemi) üzerinden yapılacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için 20 Haziran 2023 tarihine kadar [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals