19.06.2017

İmü Yerel Yönetimler ve Şehircilik Programı Kayıtları Başladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Tezsiz Yüksek Lisans Yerel Yönetimler ve Şehircilik II. Öğretim programı için başvuruları 19 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Program kapsamında; Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi, dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi, Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Güncel kent sorunları, kentsel planlama ve imar, metropolitan yönetim, şehir ve yönetim bağlamında stanbul, yerel yönetimlerde kurumsal kapasite geliştirme, yerel yönetimlerde liderlik, yerel yönetimlerin mali yapısı gibi derslerin verileceği eğitim programın akademik kadrosu Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Prof. Dr. Hamza Ateş, Prof. Dr. Recep Bozlağan*, Doç. Dr. Alim Yılmaz, Doç. Dr. Tarkan Oktay gibi isimlerden oluşuyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel: 0216 280 23 45
sosyalbilimlerenstitusu.medeniyet.edu.tr

1/6