11.04.2017

İmar ve İhale Kanunları Eğitimleri Verildi

Marmara Belediyeler Birliği, Darıca Kocaeli’nde bulunan Basın İlan Kurumu Tatil Köyü ev sahipliğinde üye belediyelerin personeline yönelik İmar ve İhale Kanunları üzerine eğitimler düzenledi.

Paralel oturumlar şeklinde gerçekleşen eğitimlere Üye belediyelerimizin personeli katıldı.

Sayıştay Uzman Denetçisi ve KİK Düzenleme Dairesi Eski Başkanı Oğuz Çalık, “Kamu İhale Mevzuatında 2014 Yılında Yapılan Değişiklikler ve Uygulaması (6518 ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ve Bunların İkincil Mevzuat Yansımaları)” başlıklı eğitim ile katılımcılarla bir araya geldi.  

İBB Eski İmar Daire Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şimşek Deniz ise "Genel İmar Bilgileri; Kentsel Dönüşüm; Büyükşehir-İlçe Belediyeleri İmar İlişkisi ve Yetkileri; Yapı Denetim Kanunu; İmar Kanunu ve Değişiklikleri; Kıyı Kanunu" başlıklı bir eğitim verdi. Güncel uygulama sorunları baz alınarak, kentsel dönüşüm ve süreci, 3194 sayılı İmar Kanunu ve son düzenlemelerle getirilen değişiklikler, büyükşehir belediyelerinin yetkileri, kaçak yapılara dair yasal yaptırımlar, Kıyı Kanunu ve Yapı Denetim başlıkları konuşuldu.

Diğer İçerikler Haberler