27.10.2020

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına Başvurular Başladı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamındaki İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına başvurular başladı.

Program, genel olarak Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesini, özel olarak ise doğal kaynaklar ve ekosistemleri korumayı, toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmayı ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmayı hedefliyor. Hibe programının öncelikleri ise aşağıdakiler gibidir:

Öncelik 1: Yerel iklim proje planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki ve etkilenebilirlik analizi vb.)
Öncelik 2: İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltma (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları vb.)
Öncelik 3: İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması
Öncelik 4: İklim değişikliğine uyum, yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için Türkiye ve/veya AB’deki kuruluşlar ve şehirler arasında adaptasyon, bilgi ve deneyim alışverişinin artırılması

Program kapsamında desteklenen projelere toplam 6.800.000 Avro verilecektir. Hibe programına başvurular 30 Kasım 2020 tarihine kadar açıktır. Başvurular İngilizce olarak yapılacaktır.

Hibe programı ile daha detaylı bilgiye ve ilgili belgelere https://mis.csb.gov.tr/search.jsp?StatusID=&ContractTypeID=&IhaleNumarasi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 30 Ekim ile 2, 4, 6 Kasım 2020 tarihlerinde online bilgilendirme günleri düzenlenecektir. Bilgilendirme günlerinin gündemine ve kayıt linkine https://iklimeuyum.org/hibe-programi/bilgilendirme/  üzerinden ulaşabilirsiniz.