19.07.2018

İklim Değişikliği Belediyeler Arası Bilgi Paylaşımı Çalıştayı İçin Kayıtlar Devam Ediyor

IPA'nın Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından da desteklenen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” ile belediyelere yönelik teknik eğitim programları düzenlenmektedir.

İklim değişikliği konusunda belediyelerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ekte resmi davet yazısı ve detayları yer alan “İklim Değişikliği Belediyeler Arası Bilgi Paylaşımı Çalıştayı” Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyelerin katılımlarıyla 25 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu çalıştaya belediyenizden iki (2) teknik uzmanın katılımı hususu önem arz etmektedir. Ekteki resmi davet yazısı ve ekindeki bilgiler doğrultusunda 20 Temmuz'a kadar kayıtlar devam edecek.

Ekler