02.04.2020

Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu 2019 Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) “2019 Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu” yayınlandı.

2019 Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu, NALAS Katı Atık ve Su Yönetimi Çalışma Grubunun 11 üyesinin katkılarıyla bölgedeki 10 ülkenin 2018 yılı verileri kullanılarak hazırlandı. Marmara Belediyeler Birliğinin desteğiyle Türkiye’nin ulusal atık yönetimi verileri ile Kartepe Belediyesi (Kocaeli) ve Uzunköprü Belediyesi (Edirne) yerel verileri de raporda yer aldı.

İlk defa 2014 yılında Türkiye’nin ulusal atık yönetimi verileri ile Uzunköprü Belediyesi yerel atık yönetimi verilerinin yer bulduğu Kıyaslama Raporunun ikinci versiyonu Kartepe Belediyesi yerel atık yönetimi verilerinin de eklenmesiyle 2015 yılında yayınlanmıştı. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’den demografik yapı ölçeğinde belirlenen belediyelerin dâhil olduğu 2019 yılı raporunda 15 gösterge ile yerelde ve ulusal çapta atık yönetimi durumunun kıyaslanması sağlandı.

2015 yılında tematik olarak yasa dışı atık toplama sektörünü ele alan raporun 2019 yılı odağı Malzeme Ayakizi ve Döngüsellik Endeksi olarak belirlendi. Buna göre ülkelerin kişi başı materyal kullanımı, atık miktarı ve ekonomik büyüklükleri arasındaki ilişki ele alınarak ekonomik büyümenin doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskının ne ölçüde olduğu rapor kapsamındaki ülkeler arasında kıyaslandı. Ayrıca 2015 yılından bu yana, AB hedeflerinin de belirlenmesiyle çok daha sık anılan ‘döngüsel ekonomi’ konusunda ulusal yaklaşımlar, uygulamalar ve farkındalık durumu da 2019 Atık Yönetimi Kıyaslama Raporunda yer buldu.

‘2019 Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu’nun İngilizcesine ve raporun Türkçe özetine buradan erişebilirsiniz.

2019 Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu (İngilizce)

2019 Güneydoğu Avrupa Atık Yönetimi Kıyaslama Raporu Özeti (Türkçe)