18.12.2019

Güney-doğu Avrupa’da Su ve Atıksu Yönetimi Belgrad’da Görüşüldü

NALAS Katı Atık ve Su Yönetimi Çalışma Grubu, NALAS üyelerinin Su ve Atıksu Sektörüyle ilgili politika diyaloğu ve savunuculuk girişimleri için gerekli öncelikli hedefleri ve önerileri tartışmak ve belirlemek için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde bir araya geldi. NALAS üyesi ülkelerin yerel yönetim birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra su ve atıksu uzmanlarını bir araya geldi.

İki gün süren toplantıda; NALAS üyelerinin su ve atıksu sektöründeki ulusal politika değişiklikleriyle ilgili politika diyaloğu ve savunuculuk girişimleri için gerekli öncelikli hedeflerin belirlenmesi, politika önerilerinin hazırlanması ve Çalışma Grubunun yol haritasının belirlenmesi amaçlandı.
Toplantının ilk gününde “Güney-Doğu Avrupa’da (GDA) Su ve Atıksu Sektörünün Durumu
“Zorluklar ve öncelikler” başlıklı oturumda katılımcılar, ülkelerindeki su ve atıksu sektöründeki mevcut durumuna ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarda su ve atıksu yönetimine ilişkin mevcut durum, zorluklar, avantajlar, ulusal planlar, yasal ve kurumsal çerçeve gibi konular dile getirildi.

“Politika diyalogu ve savunuculuk girişimleri için kilit konular ve ana paydaşların haritalandırılması” başlıklı oturumda katılımcılar; GDA’da su ve atıksu sektöründe politika diyalogu ve savunuculuk girişimleri için ana konuların önceliklendirilmesi konusunda atölye çalışması yaptılar.

“Politika tavsiyelerinin geliştirilmesi” başlıklı oturumda, GDA’daki su ve atıksu sektöründe politika diyalogu ve savunuculuk girişimleri için gerekli politika önerilerinin hazırlanması görüşüldü ve politika diyalogu ve savunuculuk girişimleri için ana paydaşların haritalandırılmasına çalışıldı.

NALAS Program Yöneticisi ve RCDN Kalite Müdürü Miodrag Kolic, RCDN ile işbirliği potansiyellerini ve Atıksu Arıtımına yönelik yaklaşmakta olan faaliyetleri Su Yönetimi Çalışma Grubu ile paylaştı. Kolic, “NALAS'ın Katı Atık ve Su Yönetimi Çalışma Grubu aracılığıyla NALAS üyesi yerel yönetim birlikleri (LGAs) ve dolayısıyla Su Yönetimi konusunda yeni kurulan Çalışma Grubu; sürdürülebilir su temini ve atıksu hizmetlerinin geliştirilmesi için Güneydoğu Avrupa'dan yerel yönetim birlikleri (LGAs) ve kamu hizmeti şirketleri birlikleri arasında (APUCs) iş birliğini teşvik edecektir” dedi.

MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul, Türkiye’de su ve atıksu yönetiminde yasal ve kurumsal çerçeveye ilişkin bilgiler aktardı. Sunumunda Türkiye’de su ve atıksu yönetimine ilişkin birçok yasal düzenleme ve bu kapsamda merkezi hükümetin birçok kuruluşunun ve yerel yönetimlerin rol oynadığını söyledi.

İki günlük toplantı süresince, moderatör Jane Vrteski ve Çalışma Grubu (TF) üyeleri, politika diyalogu ve savunuculuk ile ilgili hedefleri ve kilit konuları öncelikli hale getirmek ve ayrıca Güney Doğu Avrupa'da Su Temini ve Atıksu Sektörü için politika diyaloğu ve savunuculuk girişimleri için gerekli yol haritasının hazırlanması için çalışma yaptılar.

1/6