11.10.2021

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Başvuruları Devam Ediyor

ICMPD, yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliğini gidermek ve Geçici Koruma sağlanan Suriyeliler ve yerel toplum içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini artırmak için yerel kuruluşlara hibe desteği vermektedir. Bu kapsamda Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Başvuru için son tarih 29 Ekim 2021.

Avrupa Birliği'nin “Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından fonlanan ve ICMPD tarafından uygulanan “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve yerel halkın sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

ICMPD, yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliğini gidermek ve Geçici Koruma sağlanan Suriyeliler ve yerel toplum içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini artırmak için yerel kuruluşlara hibe desteği vermektedir. Bu kapsamda Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Teklif çağrısı ile yenilikçilik, girişimcilik ve insan kaynaklarına dayalı uyumlu ve kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında bireylere değil, kurumlara destek verilecektir. Belediyeler dahil olmak üzere yerel kuruluşların başvurusuna açılan teklif çağrısının nihai yararlanıcıları, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplumdaki girişimcileridir.

Hibe programının öncelikleri aşağıdaki gibidir ve her başvuru bahsi geçen üç öncelikten en az ikisini kapsamak zorundadır.:

  • Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,
  • Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,
  • Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve ICMPD arasında kurulan kurumsal çerçeve işbirliğine dayanarak uygulanan ENHANCER projesi kapsamında ana başvuru sahibi ve eş başvuranlar yalnızca bir hibe programı sözleşmesi imzalayabilecektir.

Teklif Çağrısı için ayrılan toplam tutar: 3.000.000 Avro

Hibelerin miktarı: Asgari tutar: 10.000 Avro

Azami tutar: 30.000 Avro

Başvuru için son tarih: 29.10.2021

Teklif çağrısı belgelerine ve çağrı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: https://enhancerproject.com/girisimcilik-ekosistemindeki-kurumlarin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-hibe-programi-dokumanlari.html

Bilgi ve sorularınız için: [email protected]

Diğer İçerikler Duyuru

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >