06.03.2023

GCoM’nin Uzman Değişim Programı Başvuruları Açıldı

Kentlere verilen teknik desteği arttırmak adına Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy - GCoM), her bölgeden GCoM imzacısı şehirler arasında bilgi ve doğru uygulamaların paylaşılacağı bir girişim başlattı. İklim planlarını gerçekleştirmek ve uygulamak konusunda diğer GCoM şehirleriyle tecrübelerini paylaşmak ve onların deneyimlerinden ders çıkarmak isteyen belediyeler 8 Mart 2023’e kadar girişim için açılan çağrıya başvuru yapabilir.

Şehirler iklim eylem projelerini tasarlama, finanse etme ve uygulama konusunda önemli engellerle yüz yüze gelmektedir. Bu girişimin amacı da şehirlerin bu alandaki kapasitelerini güçlendirmek ve konuyla ilgili fikirlerini paylaşarak birbirlerine destek olmak ve sorunlara çözümler üretmektir. Program şehirlerin birbirlerini bilgilendirmesi ve iklim hedeflerine ulaşmak adına ölçülebilir sonuçlar elde etmesine yardımcı olacaktır.

Bu çağrı İklim Eylem Planlarının uygulanması alanında değişim ve iş birliği yapılabilmesi adına 10 çift GCoM imzacı şehrine finansal ve organizasyonel destek sağlayacaktır. Bu değişim ise her şehirden iki iklim uzmanının eşleştirildikleri başka bölgelerdeki bir şehri ziyaret etmesine olanak sağlayacaktır. Çağrı kapsamında benzer sorunlarla karşı karşıya olan iki aday şehir iklim konusunda iş birliği yapmak ve bilgilerini paylaşmak adına eşleştirilecektir.

Kriterler ve Başvuru Süreci

Common Reporting Framework’e uygun bir iklim planı geliştiren ve uygulayan GCoM imzacısı olan şehirler çağrıya başvurabilir.

Çağrıya başvuracaklar, link üzerindeki başvuru formunu doldurup, 8 Mart 2023’e kadar GCoM’nin [email protected] adresine e-posta yoluyla iletmelidir. 

Çağrıyla ilgili daha detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.

Çağrıyla ilgili sorularınızı [email protected] e-posta adresi üzerinden GCoM’a iletebilirsiniz.