11.04.2017

Fon Kaynakları İçin Proje Yazımının İncelikleri Anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği’nde Proje Eğitimcisi Emine Rana Birden tarafından dört gün süren “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları İçin Proje Yazımı” eğitimi verildi.

Eğitimin ilk gününde katılımcılara uygulamalı proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimi verildi.  Eğitimde, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin kâğıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından, projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendirilmesine kadar olan süreci uygulamalı olarak anlatıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı için önceliğin İstanbul’daki sorunların çözümüne katkıda bulunmak olduğunun altını çizen Birden, ajansın 2015 yılı destek programlarını katılımcılarla birlikte detaylı olarak inceledi. Ajansın bağımlılıkla mücadele, kadın istihdamının artırılması, sağlık turizm merkezi İstanbul ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi maddi destek programlarının özel amaçları mercek altına alındı. Katılımcılar gruplara ayrılarak her bir program için problem ağacı, sorun cümlesi yazımı, hedeflerin analizi, hedef ağacı, hedef, strateji ve paydaş analizi yaptılar.

Faaliyet planı hazırlama süreci tüm detaylarıyla anlatılırken devamında kaynak planlaması anlatıldı. Proje sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve yaratılan etkinin kalıcılığının sağlanması adına sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Birden, projelerin finansal, siyasal, kurumsal, çevresel olarak nasıl sürdürülebilir olacağını örneklerle açıkladı. Son olarak başvuruların KAYS’a (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) yükleme süreci gösterildi.