14.08.2020

Ewwr Türkiye Koordinatörü MBB Oldu

Marmara Belediyeler Birliği, Avrupa Atık Azaltım Haftası Projesi’nin (European Week for Waste Reduction – EWWR) Türkiye koordinatörü oldu.

EWWR; atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmayı 2009’dan beri temel amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için EWWR katılımcıları tarafından yapılan çalışmalar vurgulanmakta, dört temel faaliyet temasına (Azalt -Reduce-, Yeniden kullan -Reuse-, Geri dönüşüm -Recycling- ve Avrupa’yı temizleyelim -Let’s Clean up Europe-) odak oluşturmak için teşvik sağlanmakta ve hedefli iletişim araçları ile paydaş kapasiteleri güçlendirilmektedir.

Avrupa Atık Azaltma Haftası, tek bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişimdir. 

Belediyeler, kamu kurumları, atık yönetim şirketleri, özel şirketler, sivil toplum örgütleri, okullar ve üniversitelerin yanı sıra vatandaşlar da bireysel olarak EWWR'ye katılabilirler. MBB tarafından sağlanacak koordinasyon faaliyetleri ile 2020 yılında 21-29 Kasım tarihlerinde Avrupa Atık Azaltım Haftası gerçekleştirilecektir. 2019 yılında “Atık eğitimi ve iletişim” temasına yönelik faaliyetleri ele alan EWWR, 2020 yılında “Görünmez atık” temasına vurgu yapacak.

EWWR’a ait resmi web adresi: https://www.ewwr.eu/en