10.01.2022

Erasmus+ Yenilikçilik İçin Ortaklıklar Çağrısına Başvurular Başladı

Erasmus+ tarafından açılan “Yenilik için Ortaklıklar – İleriye Dönük Projeler” çağrısına başvurular başladı. Türkiye’deki kamu kurumlarına da açık olan çağrıya son başvuru tarihi 15 Mart 2022.

Avrupa Birliği (AB), bu çağrı ile yaygınlaştırılabilecek yenilikçi politikalar yoluyla mevcut eğitim, öğretim  ve gençlere yönelik sistemlerde iyileştirme yapmayı amaçlayan ve “İleriye Dönük Projeler” olarak adlandırılan projeleri destekleyecek.  Çağrı ayrıca faaliyet alanı ve kullanılan yöntemler bağlamında yeniliklerin ortaya konulması ve/veya bu yeniliklerin ülkeler, sektörler veya hedef kitleler arasında aktarılması amaçlamakta.

Yenilikçilik için Ortaklıklar - İleriye Dönük Projeler Çağrısı, üç ana başlıkta toplanıyor. Başvuruların, ilgili başlık altındaki önceliklerden birine değinmesi gerekmekte:

Lot 1: Sektörler Arası Öncelikler

  • Öncelik 1: Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda, yüksek kaliteli ve kapsayıcı dijital eğitimi desteklemek
  • Öncelik 2: Eğitim ve öğretim sistemlerinin yeşil dönüşüme uyumunu desteklemek

Lot 2: Mesleki Eğitim ve Öğretim

  • Öncelik 3: Beceriler için Avrupa Anlaşmasını (Pact for Skills) desteklemek,
  • Öncelik 4: Mesleki eğitim ve öğretimde uygulamalı araştırma için yapı ve mekanizmalar oluşturmak,
  • Öncelik 5: Mesleki eğitim ve öğretim sektöründe yeşil beceriler sağlamak.

Lot 3: Yetişkin Eğitimi

  • Öncelik 6: Beceri kazandırma yolları: Yetişkinler için yeni fırsatlar oluşturmak.

Bu çağrı için ayrılan toplam bütçe 46.000.000 € olup proje başına maksimum bütçe Lot 1 projeleri için 800.000 €, Lot 2 projeleri için 700.000 €, Lot 3 projeleri için 1.000.000 € olarak belirlenmiştir.

Proje, AB üye devletler ve projeyle ilgili devletlerde kurulan, eğitim ve öğretim alanında aktif tüm kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara açıktır. Ortaklık için en az ikisinin AB üyesi olması koşuluyla, minimum üç adet AB üyesi veya aralarında Türkiye’nin de bulunduğu programla ilişkili üçüncü ülkelerden katılan üç kuruluşun bir araya gelmesi gerekmektedir.

Projeye ilgi duyan belediyeler buradan ilan vererek veya mevcut ilanlara başvurarak minimum iki adet AB üyesi devletlerde kurulmuş kurumla ortaklık kurabilir.

Çağrıyla ilgili daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çağrıyla yönelik sorularınızı Erasmus+’ın Türkiye Koordinatörü Türkiye Ulusal Ajansı’na [email protected] e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Çağrıyla ilgili Türkçe bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.