13.04.2023

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar Çağrısı

Erasmus+ Ana Eylem 2’nin parçası olan “Yenilikçilik için İttifaklar” çağrısına başvurular başladı. Türkiye’deki kamu kurumlarına da açık olan çağrıya son başvuru tarihi 3 Mayıs 2023.

Avrupa Birliği (AB), çağrı aracılığıyla yüksek öğrenim, örgün eğitim, mesleki eğitim olmak üzere işbirliği ve bilgi akışı yoluyla inovasyonu teşvik ederek Avrupa’nın inovasyon kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yenilikçilik için İttifaklar; mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları, yüksek öğretim kurumları ve işletmeler gibi mesleki ve teknik eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçiliği teşvik etmeyi; müfredat geliştirerek emek piyasası ve eğitim kurumları arasındaki beceri uyumsuzluklarını gidermek için yeni mesleki ve teknik beceriler sağlamayı hedeflemektedir. Çağrı, Lot 1 ve Lot 2 olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır.

Lot 1: Eğitim ve Girişimler için İttifaklar

Lot 1 altındaki faaliyetler, ortaklar arasında ortak hedefleri paylaşarak birlikte çalışarak inovasyon, yeni beceriler, girişimcilik duygusu ve girişimci zihniyetin geliştirilmesini teşvik eden uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Yüksek öğrenim ve mesleki eğitim, işletmeler ve daha geniş sosyo-ekonomik ortamda inovasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar.

Lot 2: Beceriler alanında Sektörel İş Birliği için İttifaklar

Lot 2 altındaki faaliyetler, Avrupa Beceriler Antlaşması’nda yer alan sürdürülebilir rekabet gücü, sosyal adalet ve dayanıklılık alanlarında, kısa ve orta vadeli somut beceri geliştirme çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar ve iş birlikleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Antlaşma aracılığıyla ilgili tüm paydaşlar ile işgücünün yeniden eğitimi ve becerilerinin artırılması için somut eylemler alınması teşvik edilmekte ve bu amaçla ortaklıklar kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı aracılığıyla proje başına maksimum bütçe Lot 1 projeleri için süresine bağlı olarak 1.000.000 Avro (24 ay) ve 1.500.00 Avro (36 ay), Lot 2 projeleri için ise 4.000.000 olarak belirlenmiştir.

Proje, AB üye devletler ve ilgili devletlerde kurulan, eğitim ve öğretim alanında aktif tüm kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara açıktır.

Çağrıyla ilgili daha detaylı bilgiye 2023 Erasmus+ Program Rehberi üzerinden erişebilirsiniz.

Çağrıyla ilgili Türkçe bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Diğer İçerikler Duyuru

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >