13.04.2023

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar Çağrısı

Erasmus+ Ana Eylem 2’nin parçası olan “Yenilikçilik için İttifaklar” çağrısına başvurular başladı. Türkiye’deki kamu kurumlarına da açık olan çağrıya son başvuru tarihi 3 Mayıs 2023.

Avrupa Birliği (AB), çağrı aracılığıyla yüksek öğrenim, örgün eğitim, mesleki eğitim olmak üzere işbirliği ve bilgi akışı yoluyla inovasyonu teşvik ederek Avrupa’nın inovasyon kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yenilikçilik için İttifaklar; mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları, yüksek öğretim kurumları ve işletmeler gibi mesleki ve teknik eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçiliği teşvik etmeyi; müfredat geliştirerek emek piyasası ve eğitim kurumları arasındaki beceri uyumsuzluklarını gidermek için yeni mesleki ve teknik beceriler sağlamayı hedeflemektedir. Çağrı, Lot 1 ve Lot 2 olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır.

Lot 1: Eğitim ve Girişimler için İttifaklar

Lot 1 altındaki faaliyetler, ortaklar arasında ortak hedefleri paylaşarak birlikte çalışarak inovasyon, yeni beceriler, girişimcilik duygusu ve girişimci zihniyetin geliştirilmesini teşvik eden uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Yüksek öğrenim ve mesleki eğitim, işletmeler ve daha geniş sosyo-ekonomik ortamda inovasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar.

Lot 2: Beceriler alanında Sektörel İş Birliği için İttifaklar

Lot 2 altındaki faaliyetler, Avrupa Beceriler Antlaşması’nda yer alan sürdürülebilir rekabet gücü, sosyal adalet ve dayanıklılık alanlarında, kısa ve orta vadeli somut beceri geliştirme çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar ve iş birlikleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Antlaşma aracılığıyla ilgili tüm paydaşlar ile işgücünün yeniden eğitimi ve becerilerinin artırılması için somut eylemler alınması teşvik edilmekte ve bu amaçla ortaklıklar kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı aracılığıyla proje başına maksimum bütçe Lot 1 projeleri için süresine bağlı olarak 1.000.000 Avro (24 ay) ve 1.500.00 Avro (36 ay), Lot 2 projeleri için ise 4.000.000 olarak belirlenmiştir.

Proje, AB üye devletler ve ilgili devletlerde kurulan, eğitim ve öğretim alanında aktif tüm kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara açıktır.

Çağrıyla ilgili daha detaylı bilgiye 2023 Erasmus+ Program Rehberi üzerinden erişebilirsiniz.

Çağrıyla ilgili Türkçe bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Diğer İçerikler Duyuru

Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023 ile
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023 ile "Mobilite Merkezleri" Odağında Sürdürülebilir Çözümler Geliştirilecek

06.12.2023 Devamını Okuyun >
Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023 ile
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

Kentsel Hareketlilik Citythonu İstanbul 2023 ile "Mobilite Merkezleri" Odağında Sürdürülebilir Çözümler Geliştirilecek

06.12.2023 Devamını Okuyun >
Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Düzenlenecek

Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Düzenlenecek

30.11.2023 Devamını Okuyun >
Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Düzenlenecek

Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Düzenlenecek

30.11.2023 Devamını Okuyun >
RE360 Gayrimenkul Buluşması 13 Aralık'ta Gerçekleşecek

RE360 Gayrimenkul Buluşması 13 Aralık'ta Gerçekleşecek

30.11.2023 Devamını Okuyun >
RE360 Gayrimenkul Buluşması 13 Aralık'ta Gerçekleşecek

RE360 Gayrimenkul Buluşması 13 Aralık'ta Gerçekleşecek

30.11.2023 Devamını Okuyun >
AB Fonlarına Etkin Başvuru Süreçleri Üzerine Webinar Düzenlenecek
#Kentleşme#VeriYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

AB Fonlarına Etkin Başvuru Süreçleri Üzerine Webinar Düzenlenecek

27.11.2023 Devamını Okuyun >
AB Fonlarına Etkin Başvuru Süreçleri Üzerine Webinar Düzenlenecek
#Kentleşme#VeriYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

AB Fonlarına Etkin Başvuru Süreçleri Üzerine Webinar Düzenlenecek

27.11.2023 Devamını Okuyun >
Şehir & Toplum'un “Belediyelerde Mali Yönetim” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

Şehir & Toplum'un “Belediyelerde Mali Yönetim” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

27.11.2023 Devamını Okuyun >
Şehir & Toplum'un “Belediyelerde Mali Yönetim” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

Şehir & Toplum'un “Belediyelerde Mali Yönetim” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

27.11.2023 Devamını Okuyun >
Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler Raporu Yayınlandı

Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler Raporu Yayınlandı

23.11.2023 Devamını Okuyun >
Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler Raporu Yayınlandı

Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler Raporu Yayınlandı

23.11.2023 Devamını Okuyun >