20.10.2022

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Konferansı Düzenleniyor

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi işbirliğinde ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen “Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi” faaliyet adımları tamamlandı. Projenin sonuçları 2 Kasım Çarşamba günü 09.00-12.30 saatleri arasında İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde kamuoyuna duyurulacaktır.

2021 yılı Ekim ayında başlayarak 12 ay boyunca devam eden proje ile Avrupa Konseyine ait 12 İyi Yönetişim İlkesinin belediyelerde entegre ve etkin biçimde uygulamaya konulması için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda belediyelerin kurumsal kapasitelerini ve yerel düzeyde yönetişim süreçlerini destekleyen bir model geliştirilmiştir.

Geliştirilen model ve yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri tarafından Avrupa Konseyinin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (European Label of Governance Excellence-ELoGE) için başvuruda bulunulmuştur. Başvurular Avrupa Konseyi tarafından markayı Türkiye’de belediyelere vermeye yetkili kılınan Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından teslim alınmış ve yetkili iki kurumun birlikte oluşturduğu

bağımsız jüri tarafından değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki belediyelerin yönetişim kalitesinin ölçülerek ilk defa markalaşma sürecine gidilmesi açısından önem taşıyan “Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi”nin sonuçları 2 Kasım 2022, Çarşamba günü 09.00-12.30 saatleri arasında İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenecek bir konferans ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Etkinlikte proje kapsamında oluşturulan model ile Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verilecektir.

Programa katılmak için link üzerinden 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar kayıt yapabilirsiniz.

Programın gündemini ekte bulabilirsiniz: Program

Bilgi ve sorularınız için [email protected] adresi veya 0212 402 19 30 üzerinden iletişime geçebilirsiniz.