10.08.2023

EIT’den Kamusal Alanların Ortak Tasarımı İçin Çağrı

EIT, “Yeni Avrupa Bauhaus’u Birlikte Yarat" (Co-create New European Bauhaus) başlıklı teklif çağrısını duyurdu. Türkiye’deki kurumların başvurularına da açık olan çağrı kapsamında “Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (New European Bauhaus - NEB)” ile uyumlu sürdürülebilir, estetik ve kapsayıcı kamusal alanlar yaratılmasına yönelik projelere hibe verilecek.

Çağrının genel amacı, şehirlerin kırsal ve kentsel dönüşümünü destekleyecek yeni çözümleri desteklemektir. Bireyleri ve toplulukları doğaya yaklaştırmak, aidiyet duygusu kazandırmak, bölgelerin ve toplulukların ihtiyaçlarını ele almak ve değer zincirlerini ve malzemelerin döngüsel bir şekilde dönüşümünü sağlamak da amaçlarına dahildir. Türkiye’den de kabul edilecek proje başvurularının aşağıdaki alanlardan en az birini kapsaması bekleniyor;

·         Doğayla bağlantıyı yeniden kurma

·         Topluluk ve aidiyet duygusunu yeniden kazanma

·         İhtiyaç duyulan yerlere öncelik verme

·         Endüstriyel ekosistemde uzun vadeli yaşam döngüsü ve entegre düşünceyi destekleme

Başvuru Kriterleri

Başvurular, en az 2 ortak ve en fazla 4 ortaklı bir konsorsiyum tarafından yapılmalıdır. Bu ortaklardan biri, bir AB üye devleti veya Horizon Europe ile ilişkili bir ülkedeki bir şehir, bölge veya bunlara bağlı bir birim olmalıdır. En az 2 ortak birbirinden bağımsız olmalıdır. Bir ortak, lider olarak sunulmalıdır.

Başvuru formunu doldurmak için son tarih 1 Eylül 2023.

Fon Desteği

Fonlama oranı, her projenin (45.000 Avroya kadar) %75’i olup, kalan %25'lik kısım proje sahibi tarafından eş finansmanla karşılanacaktır.

Seçilen toplam 8 proje Şubat 2024'ten Aralık 2024'e kadar Avrupa Birliği üye devletleri veya Horizon Europe ile ilgili ülkelerde bulunan altı bölge/şehirde uygulanacaktır.

Başvuru formuna ve çağrıyla ilgili detaylı bilgiye link https://www.eiturbanmobility.eu/co-create-neb-call-for-proposals-to-build-sustainable-beautiful-and-inclusive-public-space üzerinden erişebilirsiniz.

Diğer İçerikler Duyuru

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >