12.12.2022

EIT Urban Mobility RIS HUB'dan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Eğitimleri

EIT Urban Mobility RIS HUB Türkiye aralık ayında İTÜ İnşaat Mühendisliği ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri katkılarıyla Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SHKP) hakkında çevirim içi ve yüz yüze eğitimler düzenliyor.

Eğitim yöneticiler, uzmanlar ve genele açık olarak üç ayrı tarihte düzenlenecek. Kentsel Hareketlilik Planı (KHP)’nin bir kent için neden gerekli olduğu ve şehre sağladığı avantajları hakkında ve çeşitli uygulamalı örnekler üzerinde çalışılacaktır. Programda kontenjan sınırı vardır ve eğitim bilgisi kaydı yapan kişilerle ayrı bir e-posta ile paylaşılacaktır.

Herkese Açık Çevirim İçi Eğitim:

Tarih: 13 Aralık 2022

Genel katılıma açık bu online eğitim kapsamında SHKP’nin tüm yönleri hakkında bilgi sahibi olacak ve aklınızdaki soruları uzman eğitmenler ile paylaşabileceksiniz.

Kayit Linki: https://www.farklabs.com/shkp101

Yöneticiler için Çevirim İçi Eğitim:

Tarih: 15 Aralık 2022

Yerel yönetimlerde karar alıcıların katılımına açık bu online eğitim kapsamında SKHP’nin bir kent için neden gerekli olduğu ve şehre sağladığı avantajları hakkında bilgi sahibi olacak, aklınızdaki soruları uzman eğitmenler ile paylaşabileceksiniz.

Kayıt Linki: https://www.farklabs.com/shkp

Uzmanlar için Yüz Yüze Eğitim:

Tarih: 22 Aralık 2022

Yer: Fark Labs 42 Maslak, İstanbul

Yerel yönetimlerde konu hakkında çalışan uzmanların katılımına açık bu eğitim kapsamında SKHP alanında çeşitli uygulamalı örnekler üzerinde çalışma fırsatı bularak konuya yönelik kapasitenizi geliştirebileceksiniz.

Kayıt Linki: https://www.farklabs.com/shkpu

İletişim: [email protected]

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Nedir?

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, daha sevilebilir ve yaşanılabilir şehirler elde etmek için kent içi ulaşımın karmaşık yapısının orta ve uzun vadeli olarak planlanarak stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için ifade etmektedir. Temel amacı, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini artırarak şehirlerde yer alan insanların sürdürülebilir hareketliliğe dair ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu çerçevede kent içi ulaşımın ihtiyaçlarını da dikkate alarak mevcut durumu ve gelecekteki eğilimleri bütüncül bir şekilde, stratejik hedefleri olan ve geniş çapta desteklenen ortak bir vizyon oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için mevcut planlama uygulamaları temelinde entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri ile oluşturulmaktadır.

SKHP, kentsel alanlarda hareketliliğe dair sorunları verimli bir şekilde çözmek için tasarlanmaktadır. Sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin uzun vadeli bir vizyonun rehberliğinde gerçeklere dayalı karar vermeyi ön plana alan SHKP, hedefleri yerine getirmeye yönelik yol haritalarının oluşturulmasını, politikaların ve önlemlerin belirlendiği, aktif iletişimin kurgulandığı, ekonomik, teknik ve altyapısal olarak bütüncül bir planlama sürecini kapsamaktadır.

Neden Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı?

Dünya nüfusunun artması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok farklı yenilikçi çözümün kent içerisinde yer almaya başlaması ve özellikle küresel ısınmanın artması ile birlikte görüldüğü üzere şehirlerin uzun vadeli planlamalar ile geleceklerini daha sürdürülebilir ve yönetilebilir geçişe hazırlamaları gerekmektedir. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın oluşturulması ile birlikte kent içinde aşağıda yer alan birçok faydanın elde edileceği görülmektedir:

 

 

 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

 

 

 • Ekonomik faydalar yaratarak tasarruf yapılması

 

 

 • Temiz bir çevreye geçiş yapılması

 

 

 • Hareketlilik kaynaklı kent içerisinde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin azaltılması

 

 

 • Kent içi ulaşımın sorunsuz hale getirilmesi

 

 

 • Kent içi ulaşımda erişilebilirliğin artırılması

 

 

 • Sınırlı kaynakların daha etkin kullanılması

 

 

 • Halk desteğinin kazanılarak vatandaş katılımının artırılması

 

 

 • Uzun vadeli daha etkili planların hazırlanması

 

 

 • Yasal yükümlülüklerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi

 

 

 • Sinerji oluşturarak paydaş ilgi düzeyinin artırılması

 

 

 • Sürdürülebilir hareketliliğe geçişin daha etkili yönetilmesi

 

 

EIT Urban Mobility (EIT Kentsel Hareketlilik)

EIT (European Institute of Innovation and Technology) Urban Mobility, Avrupa’daki karbon emisyonlarının yüzde 23’ünün sorumlusu, kamusal alanların yüzde 50’sinin yalnızca karayolları için ayrılmasının nedeni ve yüzde 67’si şehir içinde gerçekleşen trafik kazalarının baş aktörü olan mevcut ulaşım sistemlerinin inovatif yöntemlerle iyileştirilmesini hedeflemektedir. Mevcut sorunlar karşısında erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir, etkili ve çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan EIT Urban Mobility, öncelikli olarak kentlerin ve yerel yönetimlerin bu alandaki stratejilerine ve yol haritalarına destek vermektedir. Alışılagelmiş ulaşım yöntemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel zararlarını, iş birlikleri ve inovasyon aracılığıyla çözmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, kentsel hareketliliği multidisipliner bir bakışla ele alarak yerel yönetimlerin, akademi, STK, araştırma ve sanayi alanlarında yer alan paydaşlarla iş birliği yapmasına aracı olmaktadır. EIT Urban Mobility hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

EIT Urban Mobility RIS (Regional Innovation Scheme) Hub Türkiye

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye’de kentsel hareketlilik alanındaki farkındalığın artırılması, yerel ölçekte EIT Urban Mobility girişiminin görünürlüğünün sağlanması ve yerel paydaşların uluslararası EIT Urban Mobility ağına dahil olması için yürütülen bir programdır. 2021 yılında kurulan EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye'de multidisipliner bir yaklaşımla yeni fikirler, yöntemler ve sistemler geliştiren bir topluluk inşa etmek için çalışmakta ve yerel paydaşları yeni kentsel hareketlilik teknolojileriyle bir araya getirmek için çabalamaktadır.

EIT UM RIS Hub Türkiye, Fark Labs – Farplas Otomotiv koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi ve PwC Türkiye ortaklığı ile yürütülmektedir. EIT UM RIS Hub Türkiye hakkında daha detaylı bilgiye buradan erişilebilir.

Kapak Görseli: Christian Lue

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >