11.03.2022

EIT Urban Mobility 2023-2025 İş Planı İnovasyon ve Horızon Europe Mobilite Çağrıları Bilgilendirme Semineri Düzenleniyor

Marmara Belediyeler Birliği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye ve TÜBİTAK Uluslarası İşbirliği Daire Başkanlığı işbirliğiyle 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 09.00-12.00 arasında EIT Urban Mobility (Kentsel Hareketlilik) 2023-2025 İş Planı İnovasyon Çağrısı (Call for Innovation for the Business Plan 2023-2025) ve Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı ulaşım çağrıları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlenecek.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology)

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Avrupa’da kentsel ve toplumsal zorlukların aşılmasında girişimcilik ve inovasyonun gücünü kullanmayı teşvik eden bir yaklaşımla kurulmuş olan bağımsız bir AB kuruluşudur. Avrupa’da birçok alanda inovasyon yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten EIT, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları ve akademi arasında dinamik ve uzun vadeli ortaklıkların gelişimini destekler. İklim, dijitalleşme, gıda, ham madde, enerji, sağlık, üretim ve kentsel hareketlilik olmak üzere her biri dünyadaki tüm kentlerin mücadele ettiği zorlukları içeren çalışma alanlarıyla EIT, küresel sorunlara ortaklıklar, işbirlikleri, inovasyon ve araştırma ile çözüm bulmayı hedeflemektedir. EIT hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

EIT Urban Mobility (EIT Kentsel Hareketlilik)

EIT Urban Mobility, mevcut ulaşım sistemlerinin inovatif yöntemlerle iyileştirilmesini hedeflemektedir. Erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir, etkili ve çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan EIT Urban Mobility, öncelikli olarak kentlerin ve yerel yönetimlerin bu alandaki stratejilerine ve yol haritalarına destek vermektedir. Ayrıca, kentsel hareketliliği multidisipliner bir bakışla ele alarak yerel yönetimlerin, akademi, STK, araştırma ve sanayi alanlarında yer alan paydaşlarla işbirliği yapmasına aracı olmaktadır. EIT Urban Mobility hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

EIT Urban Mobility RIS (Regional Innovation Scheme) Hub Türkiye

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye’de kentsel hareketlilik alanındaki farkındalığın artırılması, yerel ölçekte EIT Urban Mobility girişiminin görünürlüğünün sağlanması ve yerel paydaşların uluslararası EIT Urban Mobility ağına dahil olması için yürütülen bir programdır. 2021 yılında kurulan EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye'de multidisipliner bir yaklaşımla yeni fikirler, yöntemler ve sistemler geliştiren bir topluluk inşa etmek için çalışmakta ve yerel paydaşları yeni kentsel hareketlilik teknolojileriyle bir araya getirmek için çabalamaktadır.

EIT UM RIS Hub Türkiye, Fark Labs – Farplas Otomotiv koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi ve PwC Türkiye ortaklığı ile yürütülmektedir. EIT UM RIS Hub Türkiye hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

EIT Kentsel Hareketlilik İnovasyon Çağrısı  (Call for Innovation for the Business Plan 2023-2025)

EIT Kentsel Hareketlilik 2023-2025 İş Planı İnovasyon Çağrısı, Avrupa kentlerinin kentsel hareketlilik alanında karşılaştığı zorlukları, inovatif yöntemler, yenilikçi fikirler ve çok paydaşlı süreçler sonucunda ortaya çıkan yaratıcı uygulamalar aracılığıyla çözmeyi amaçlamaktadır. İnovasyon çağrısı dört temel zorluğa odaklanmaktadır.

  • Aktif Hareketlilik
  • Hareketliliği Geleceği
  • Sürdürülebilir Kent Lojistiği,
  • Hareketlilik ve Enerji

Çağrı için son başvuru tarihi 28 Nisan 2022’dir.

Proje konsorsiyumlarında en az iki belediyenin bulunmasını şart koşan bu program kapsamında detaylı bilgi edinmek isteyen belediye çalışanları ve ilgili ekipler bilgilendirme etkinliğine buradan kayıt olabilir. Çağrı hakkında daha detaylı bilgiye ise buraya tıklanarak ulaşılabilir.

Ufuk Avrupa Programı

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  • Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  • Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  • Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

1/6

Diğer İçerikler Duyuru

İKSV’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

İKSV’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
İKSV’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

İKSV’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >