11.04.2017

Düşünmeye Cüret Edenleri Ödüllendiriyoruz

Marmara Belediyeler Birliği, düşünce ve önerileri ödüllendirmeye başlıyor.

 "Bir Fikrim Var" uygulaması ile Birliğin üyelerine ve üyelerin de halka daha kaliteli bir hizmet sunmasına yönelik fikirler Öneri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve yeterli puan alan öneriler ödüllendirilecek.

Ünlü yönetim bilimci Peter Drucker, "Her şeyden önce şunu kabul etmeliyiz ki çalışan bir birey kendisini neyin daha verimli kılacağını herkesten daha iyi bilir. Rutin işlerde bile en doğru uzman, işi yapanın kendisidir" der. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) de çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanın güçlendirilmesine, yetkilendirilmesine katkı sağlamak, iş tatmini ve motivasyonu artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek amacıyla "Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı.  Birlik çalışanları ve üye belediyelerin çalışanları, MBB'nin sunduğu hizmetleri daha etkili kılmak ve çalışma hayatını daha verimli hale getirmek için önerilerde bulunabilecekler. Öneride bulunacak olan çalışanlar "Bir Fikrim Var" formunu iletişim bilgileriyle birlikte dolduracaklar ve sisteme girecekler.  MBB bünyesinde kurulan Öneri Değerlendirme Komitesi, önerileri Marmara Belediyeler Birliği Öneri Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alacaktır. Öneri sahiplerine 15 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılacaktır. Puanlama yöntemiyle değerlendirilen öneriler aldıkları puan basamaklarına göre komite kararıyla ödüllendirilecektir.