07.10.2022

Dünya Büyükşehirler Gününe Özel Şehir Konuşmaları Düzenlendi

7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü kapsamında Marmara Belediyeler Birliği tarafından Şehir Konuşmaları, 5 Duyuda Metropol başlığıyla 6 Ekim Perşembe günü düzenlendi. 

5 Duyuda Metropol başlığıyla İstanbul Planlama Ajansı, Metropolis ve UN-Habitat iş birliğiyle düzenlenen programda İstanbul’da alanında uzman konuşmacılarla “görme”, “koklama”, “tatma”, “duyma” ve “dokunma” duyuları çerçevesinde kentleri anlamak konuşuldu. Şehircilik alanı ile ilgili uzmanların, gençlerin ve yerel yönetim çalışanlarının katılım gösterdiği programda Ece Ceylan Baba, Merin Sever, Selin Arslan, Sinan Logie ve Vedat Ozan konuşmacı olarak yer alırken moderatörlüğü Cengiz Özdemir üstlendi.

Şehri farklı duyularla anlamanın ön plana çıktığı bu seride 5 Duyuda Metropol konuşmasına gelen dinleyicilere panel öncesinde şehri duyularıyla algılamalarını sağlayacak çeşitli oyunlar oynatıldı. Dinleyicilerden Haliç'e baktıklarında her bir duyuları için edindikleri izlenimleri oyun kartlarına yazmaları istendi.  5 Duyu yarışmasında ise sokakta karşılaştığımız sesleri tanımlamaları, kente dair görselleri tespit etmeleri, en sık kullandığımız baharatları koklamaları, bölgenin meşhur içeceklerini tatmaları ve kentte karşımıza çıkabilecek, kültürünün bir parçası olan eşyaları dokunarak tanımaları istendi. Konuşmalar sonrasında İPA, Ankara-Aks ve Kentsel Strateji iş birliğiyle düzenlenecek 5 Duyuda İstanbul: Haliç Atölyesi'nde İstanbul’un duyular aracılığıyla keşfedilmesi, deneyimlenmesi ve bu deneyimin çeşitli üretim metotları ile ortaya konması planlanmakta.

Dünya Büyükşehirler Günü (World Metropolitan Day), Metropolis ve Birleşmiş Milletler-Habitat (UNHabitat) tarafından 1985'ten beri daha adil ve refah seviyesi yüksek metropoller inşa etmek için yürütülen küresel bir kampanyadır. Yerel, bölgesel ve ulusal yetkililerin yanı sıra çeşitli paydaşları “Kent Ekimi” (Urban October) olarak adlandırılan ay boyunca etkinlikler düzenlemeye teşvik ederek yerel ölçekte yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşumuna katkı sağlamak ve yerel yönetimlerin bu alandaki yetkinliğini geliştirecek vizyonlar sunmak üzere çalışmalar yürütülüyor.

7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü, metropol ölçeğinde yönetimin önemine ilişkin küresel tartışmaların yapılması için zemin hazırlamaktadır. Bugün UN-Habitat ve Metropolis her seviyeden yönetim mekanizmasını metropol vizyonunu benimsemeye ve şehirlerin, sınırlarının ötesinde bile insanların yaşam kalitesini garanti eden ve teşvik eden yerler olmasını sağlamak için güçlerini birleştirmeye davet etmektedir.