04.11.2022

Doktora Çarşısı: MBB Lisansüstü Tez Desteği Araştırmacılarını Dinliyoruz

Marmara Belediyeler Birliği Lisansüstü Tez Desteği Programı bünyesinde tez çalışmalarını tamamlamış olan doktora araştırmacıları, 8 Kasım 2022 Dünya Şehircilik Günü'nde saat 10.30’da Zoom  üzerinden canlı olarak “Doktora Çarşısı: MBB Lisansüstü Tez Desteği Araştırmacılarını Dinliyoruz” webinarında sunumlarını yapacaklar.

Webinarda, tamamlanmış olan doktora araştırmaları 10’ar dakikalık öz sunumlarla ele alınacak. Kentleşme, yerel yönetim ya da şehircilik alanlarına farklı perspektiflerden katkı sağlayan araştırmaların, bu alanlarda çalışmalarını yürüten kent yöneticilerine, uzmanlara ve akademik çalışmalarına devam eden araştırmacılara kaynak sunması amaçlanmaktadır. Webinarın dili Türkçe olup katılımcıların sorularına açık olacaktır.

Tarih: 8 Kasım 2022 Salı

Saat: 10:30-12:00

Kayıt Linki: mbb.bb/mbbdoktoracarsisi

Yer Alacak Araştırmacılar ve Tez Konuları:

Abdurrahman Muhammet Banazlı - Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağı Alımları ve Hemşehrilik Olgusu: İstanbul’un Bazı İlçe Belediyelerinde Ampirik Bir Araştırma

Azem Kuru - Parsel Tabanlı 3 Boyutlu Kentsel Büyüme Tahmin Modeli

Betül Kızıltepe - İstanbul Kent-Bölgesinde Bir Aracı Kent Örneği Olarak Balıkesir

Numan Kılınç - İmar Planı Değişikliklerinin Yasal, Mekânsal ve Kentsel Rant Perspektifinden İncelenmesi: İstanbul Örneği

Zeynep Günay - İmparatorluktan Cumhuriyete Yapı Üretimi, Sosyal ve İktisadi Dönüşümün Etkisi