28.12.2023

Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye iş birliğiyle 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde "Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum" eğitim programı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ela Babalık eğitmenliğinde gerçekleştirilen ve MBB üyesi belediyelerde kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik kapasite gelişimine önemli katkı sağlayan eğitimde, iklim değişikliğine uyum stratejileri hem teorik hem de uygulamalı olarak ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi, yolcu sağlığının güvence altına alınması ve pek çok ekonomik sektörü etkileyen taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemler üzerinden ilerleyen program boyunca katılımcıların aktif bir şekilde dahil olduğu atölye çalışmaları düzenlendi. Eğitimin ilk gününde İklim Değişikliğini Azaltım ve İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri, Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden irdelendi ve katılımcıların program öncesinde ön hazırlık çalışması olarak derledikleri örneklerin uyum ve azaltım stratejileri ekseninde kapsamlı birer analizinin yapıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. 

Marmara Bölgesi'nin farklı illerinden 17 farklı belediyede kentsel ulaşım konusunda aktif faaliyet yürüten uzmanların katılımıyla gerçekleşen eğitimin ikinci gününde ise ilk gün tartışılan İklim Değişikliğine Uyum Yerel Eylem Planları kapsamında gri eylemler, yeşil (doğa temelli) eylemler, belediyelerin acil durum yönetim kapasitesi ve planlama kapasitesi üzerinde duruldu. Eğitim programı, her bir katılımcının kendi belediyelerinde karşılaştıkları iklim tehlikeleri tartışarak bu tehlikelere karşı uyum ve dirençliliği sağlayacak kentsel ulaşım proje önerileri ürettikleri atölye çalışmasıyla sona erdi.

Diğer İçerikler Haberler