30.11.2023

Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Düzenlenecek

MBB üyesi belediyelerde kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi konusunda kapasite gelişimine destek olmak amacıyla MBB ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye ortaklığında “Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum” Eğitim Programı gerçekleşecek.

Marmara Belediyeler Birliği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye ortaklığında 21, 22 Aralık 2023 tarihlerinde MBB üyesi belediyelerde kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi konusunda kapasite gelişimine destek olmak amacıyla “Dirençli Kentsel Ulaşım: İklim Değişikliğine Uyum” Eğitim Programı düzenlenecek. Prof. Dr. Ela Babalık tarafından verilecek olan eğitim kapsamında ağırlıklı olarak İklim Değişikliğine Uyum stratejileri ele alınarak ulaşım altyapılarını ve yolcuları iklime dirençli hale getirmenin yöntemleri üzerinde durulacak.    

İklim Değişikliği ve Kentsel Ulaşım

İklim değişikliği ve ulaşım sektörü arasında güçlü ve çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Ulaşım sektörü kaynaklı karbondioksit salımları, iklim değişikliği sürecini hızlandırırken aynı zamanda iklim değişikliğinden kaynaklanan şiddetli yağışlar, fırtınalar, sıcak hava dalgası ve yangın gibi felaketler de ulaşım sektörünü, altyapıları ve yolcuları ciddi biçimde etkilemekte. Dolayısıyla, hem ulaşımda yaratılan karbondioksit salımını azaltmak hem de iklim tehlikelerine karşı hazırlıklı, dirençli ve güvenli bir ulaşım sistemi yaratabilmek için kentlerimizde ulaşımın yeniden planlanması ve dönüştürülmesi gerekmekte.

İklim değişikliği bağlamında ulaşım sektörünün yeniden yapılandırılması, kısa zaman öncesine kadar sera gazı azaltım stratejisine odaklanılması anlamına geliyordu. 2015 yılında Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP21) bu yana azaltım stratejisinin yanı sıra iklim değişikliği uyum stratejisinin önemine yapılan vurgu, tüm dünyada ve ülkemizde giderek artmakta. Bir başka deyişle, CO2 azaltım eylemleri kadar önemli bir diğer konu, iklimin şimdiden değişmiş olduğunu kabul ederek ulaşım sektörünü iklim tehlikelerine dirençli ve uyumlu hale getirme gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor.

Eğitim Programının İçeriği

Eğitim programının genel çerçevesini kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere dirençli hale getirilmesi, yolcu sağlığının güvence altına alınması ve pek çok ekonomik sektörü etkileyen taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi oluşturuyor. Eğitim kapsamında İklim Değişikliğinde Azaltım Stratejileri'ne değinilerek belediyelerin CO2 azaltımı konusundaki örnek uygulamaları gözden geçirilecek ve ağırlıklı olarak İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ele alınarak ulaşım altyapılarını ve yolcuları iklime dirençli hale getirmenin yöntemleri üzerinde durulacak. Bu kapsamda azaltım ve uyum stratejileri arasındaki sinerji de ele alınacak ve kentsel ulaşım altyapı ve sistemleri planlanırken hem CO2 azaltımını sağlayabilecek hem de iklim tehlikelerine karşı dirençliliği artırabilecek yöntemlerin birlikte uygulanması ile elde edilecek kazanımlar tartışılacak.

Eğitim Programı Başvurusu

Son başvuru tarihi 12 Aralık 2023 olan eğitim kontenjanla sınırlı olup eğitim programına katılım sağlayacak ilgililerin mbb.bb/direncliulasim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

 Eğitim Programına İlişkin Detaylar

 1. Eğitim programı ücretsizdir.
 2. Eğitim Programı yüz yüze ve MBB Hızır Bey Çelebi Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
 3. Eğitim programı bütçesine konaklama bütçesi dahil değildir.
 4. Eğitime çevrim içi katılım mümkün olmayacaktır.
 5. Eğitim kontenjanla sınırlıdır.
 6. Eğitim katılımcıları, başvuru formlarının değerlendirme sürecinin sonunda belirlenecektir.
 7. Eğitime katılım başvurusunda bulunmak için mbb.bb/direncliulasim adresinde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.
 8. Eğitim programında her belediyeden en fazla üç katılımcı dahil edilecektir.
 9. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2023’tür.
 10. Başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 15 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.
 11. Eğitim programına iki gün boyunca tam katılım sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >