11.10.2022

Çevre Kanunu’ndaki Değişiklikler ile Belediyelerde Çevre ve Su Yönetimi Paneli

7410 numaralı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 31867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla belediyeleri ve bağlı kuruluşlarını yakından ilgilendiren birtakım değişiklikler olmuştur. Bu kapsamda söz konusu Kanun'un uygulanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunmak ve dünyadan uygulama örneklerini paylaşmak üzere 17 Ekim 2022, Pazartesi günü 14:00-17:30 saatleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Hızır Bey Çelebi Salonu'nda “Çevre Kanunu Değişikliği ile Belediyelerde Çevre ve Su Yönetimi Paneli” düzenlenecektir.

Düzenlemenin hazırlık sürecinde yer almış bilim insanları ve uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panelde Kanunun getirdiği değişiklikler; teknik/mühendislik açısından, hukuki perspektiften ve yeni iş modeli bağlamında ele alınacaktır.

Kayıt için: http://mbb.bb/cevkan

Konuşmacılar

Gürsel Erul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Erdem Görgün, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Eyüp Vural Aydın, Kamu-Özel Ortaklığı Mükemmeliyet Merkezi Başkanı

Dr. Av. Çağdaş Evrim Ergün, Ergün Avukatlık Bürosu Kurucu Ortağı

İletişim

Mustafa Özkul, 0212 402 19 34, [email protected]