22.11.2016

Biyosidal2016 Yolda

Marmara Belediyeler Birliği’nin de desteklediği 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Hotel'de düzenlenecek.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliğinin olduğu projede  Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları: Fırsatlar ve zorluklar, Biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri ve satıcılar için çözümler, biyosidal ürünlerin günlük hayatta kullanımı, biyosidal ürünlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) etkisi, endokrin bozucular konusunda Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve BPR’de ara ürünler gibi başlıca konular tartışılacak.

Kongrenin geçen yılki ayağı olan Biyosidal2015’e yurt içinden 125 ve yurt dışından 11 olmak üzere toplam 136 konuşmacı, 165 akademisyen, 73 öğrenci, 133 belediye çalışanı, 285 sağlık çalışanı, 28 hastane temsilcisi, 407 özel sektör temsilcisi, 360 kurs katılımcısı ile toplam 1587 kişilik katılım sağlamıştı. O kongre boyunca 21 oturum, 3 konferans, 2 uydu sempozyumu ve 2 panel düzenlenmişti.