19.12.2023

Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu 2024 (UNWDF 2024) Etkinlik Teklif Çağrıları Açıldı

11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Medellin, Kolombiya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu 2024 (UNWDF 2024) için Program Komitesi (Programme Committee) tarafından Etkinlik Teklif Çağrıları açıldı. 

11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Medellin, Kolombiya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Dünya Veri Forumu 2024 (UNWDF 2024), veri inovasyonunu teşvik etmek, ortaklıkları geliştirmek, veri için üst düzey siyasi ve mali desteği sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için daha iyi verilere götüren bir yol inşa etme amacıyla düzenlenmektedir. İlki Ocak 2017’de düzenlenen forumun aktif paydaşı 2.000 kişiden 20.000’e ulaşmıştır. 

UNWDF 2024, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, yardım kuruluşlarını, medyayı, öğrenciler de dahil olmak üzere akademiyi ve meslek kuruluşlarından oluşan çeşitli paydaşları bir araya getirecek ve Forum’un dört tematik alanı hakkında fikir alışverişi, yenilikçi çözümlerin paylaşılması, sorun alanlarının saptanması, geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi ve karşılıklı öğrenme fırsatları için bir platform sunacaktır. 

Etkinlik Başvurularının Kapsamı 

Program Komitesi, veri topluluğunun ilgi alanına giren konuları ele alan, veri ve istatistiğe dair yenilikçi yaklaşımlar geliştiren, bu alanda gerçekleştirilen somut önerileri ve yenilikçi çözümleri içeren yaratıcı etkinlik tekliflerini beklemektedir. Üç gün sürecek Forum boyunca katılımcılar, sürekli değişen veri dünyasında veri üretimi ve kullanımındaki fırsatlar ve zorluklara odaklanan, ileriye dönük çözüm ve stratejilere yönelik fikirlerin paylaşıldığı bir programa katılma fırsatı edinecektir. 

Komite, önceki yıllarda olduğu üzere çeşitli paydaşlar arasında gerçekleştirilen iş birliği ve ortak çalışmayı içeren 60 dakikalık tam zamanlı oturumlara ek olarak, forumda kısaltılmış veya özel formattaki yaratıcı etkinlik başvurularına da açıktır. Katılımın ve ağ oluşturma olanaklarının üst düzeyde olması ve daha yaratıcı etkinlik türlerinin de gerçekleşebilmesi için Forum, özel istisnalar haricinde sadece yüz yüze etkinliklere açıktır. Forumda, sınırlı yer ve zamandan dolayı toplamda yaklaşık yetmiş adet 60 dakikalık zaman aralığı yer alacak olup, Komite tarafından gelen etkinlik başvuruları değerlendirilecek ve uygun şekilde etkinlik programı hazırlanacaktır. 

12 Ocak 2024 tarihine kadar açık olan çağrı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için; 

Çağrı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme/call-for-programme-proposals.html#information 

UNWDF 2024 tematik çalışma alanları: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme/