05.03.2024

Bir Bakışta Şehir Endeksleri Raporu Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknolojileri Merkezi (VTM) tarafından hazırlanan "Bir Bakışta Şehir Endeksleri" raporu, yerel yönetimlerin kentsel yaşama ilişkin somut karşılığını ortaya koymak ve karşılaştırmalı durumlarını analiz etmek amacıyla en bilindik endeksleri içermektedir.

Rapor, farklı alanlarda ölçüm yapan ve küresel çapta yaygın olarak referans gösterilen çeşitli şehir endekslerini listelerken odaklandığı tematik alanları, değerlendirme kriterlerini ve kullanılan yöntemleri ortaya koyarak, şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini anlama ve gelişim alanlarını belirleme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar olmak üzere üç başlık altında ele alınan endeksler, kentlerimizin performansını anlama ve karşılaştırma konusunda kapsamlı bir bakış sunmaktadır.

Rapor, yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde görünürlüğünün artmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, şehirlerin sürdürülebilir gelişim yolculuğunda güçlü yönlerini belirlemek ve zayıflıklarını anlayarak gelecekteki planlamalarda ve politika oluşturma süreçlerinde daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar alabilmelerini teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Şehirlerin kendi içlerinde değerlendirilmesi, birbirleri arası karşılaştırma, bu endekslerin kullanılabilirliği ve metodolojik yaklaşımlar hakkındaki bilgiler, şehirlerin ve kentsel hizmetlerin planlaması ile bunların yönetimi konularına ilgi duyan herkes için değerli bir kaynak olması amaçlanmaktadır.

Raporda yer alan endeksler;

 • Global Power City Index / Küresel Güç Şehir Endeksi
 • Global Liveability Index / Küresel Yaşanılabilirlik Endeksi
 • Sustainable Development Goals Index / Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi
 • Global Innovation Index / Küresel İnovasyon Endeksi
 • Human Development Index / İnsani Gelişmişlik Endeksi
 • Better Life Index / Daha İyi Yaşam Endeksi
 • Global Hunger Index / Küresel Açlık Endeksi
 • Global Residential Cities Index / Küresel Konut Fiyatları Endeksi
 • Mercer Quality of Living Survey / Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması
 • The Arcadis Sustainable Cities Index / Arcadis Sürdürülebilir Şehirler Endeksi
 • Safe Cities Index / Güvenli Şehirler Endeksi
 • Sustainable Cities Index / Sürdürülebilir Şehirler Endeksi
 • Innovation Cities Index / İnovasyon Şehirleri Endeksi
 • The Global Urban Competitiveness Report / Küresel Kentsel Rekabet Edebilirlik Raporu
 • The Global Financial Centres Index / Küresel Finans Merkezleri Endeksi
 • Global Cities Index / Küresel Şehirler Endeksi
 • Global Talent Competitiveness Index / Küresel Yetenek Rekabet Edebilirlik Endeksi
 • Global Connectedness Index / Küresel Bağ Kurma Endeksi
 • Digital Cities Index / Dijital Şehirler Endeksi
 • Numbeo Quality of Life Index / Numbeo Kentsel Yaşam Kalitesi Endeksi
 • Expatistan’s Cost of Living Index / Expatistan Yaşam Maliyeti Endeksi
 • Social Progress Index / Sosyal Gelişim Endeksi
 • Legatum Prosperity Index / Legatum Refah Endeksi
 • Happy City Index / Mutlu Kent Endeksi
 • Urban Mobility Innovation Index / Kentsel Hareketlilik Yenilikçilik Endeksi
İndirmek için MBB Kültür Yayınları web sitesini ziyaret edin. Web siteye gitmek için tıklayınız.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >