11.04.2017

Binaları Yangından Koruyan Denetçiler Bu Eğitimde Buluşuyor

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği öngörülen yangın güvenliği denetimine yönelik sertifikalı eğitim programı başlatıyor. Marmara Bölgesinde bulunan ilçe belediyelerinin ruhsat denetim departmanlarında çalışan personeli hedefleyen 33 saatlik eğitim, 24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kamu, özel kurum ve kişilerce kullanılan yapılarda herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yapıda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsamaktadır.

Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile 24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği eğitim, Marmara Bölgesinde bulunan ilçe belediyelerinin ruhsat denetim departmanlarında görev alan personeline yöneliktir. Beş gün sürecek olan eğitim, ilgili personelin itfaiye raporu gerekmeyen işyerlerinde alınacak tedbirlerin denetimine yönelik temel kavram ve ilkeleri kavramalarını amaçlıyor.

Kursiyerlerin konunun sistematik bütünlüğü çerçevesinde yangın güvenliği denetçisinden beklenen farkındalığı kazanmaları hedefleniyor. Eğitim; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları mevzuatı, ilkyardım, duman kontrol ve yangın söndürme sistemleri, tehlikeli maddelerin depolanması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, acil durum planı, tarihi yapılarda yangın güvenliği gibi konuları kapsıyor ve uygulamalı yangın söndürme tatbikatı içeriyor. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Program Başkanı Yrd.Doç.Dr. A. Erhan BAKIRCI, tarafından verilecek.

Programda yer alan konular kursiyerlere tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası gibi katılımcının derse pro-aktif katılmasını esas alan aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılacak. Konularla ilgili örnek olaylar derslerde tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecek. 

Eğitim; İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde bulunan, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Bilgisayar Laboratuar Dersliği ve Şehit İtfaiyeci Celil Dağ & İbrahim Koray Uygulamalı Eğitim Alanında gerçekleştirilecek. 

Diğer İçerikler Duyuru

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >