11.04.2017

Bilişimciler ve Hukukçular Bilişim Hukuku Eğitiminde Buluştu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Bilgi İşlem Merkezi’nin düzenlediği Bilişim Hukuku eğitiminde Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, bilişimcilere ve hukukçulara bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger,  Marmara Belediyeler Birliği Bilgi İşlem Merkezi birimince düzenlenen eğitimde MBB üyesi belediyelerin personellerinden avukat, hukuk işleri müdürü, bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknikeri, çözümleyici, imar ve şehircilik müdürü, yönetim bilgi sistemleri sorumlusu ve teknik personel olmak üzere toplam 41 kişinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde bilişim hukukunu tüm bileşenleriyle anlattı.

Düzce’de düzenlenen ve tüm gün süren eğitimde Dülger, bilişim suçlarını 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında, bilişim sisteminde doğrudan doğruya işlenen suçlar, bilişim sisteminde yer alması gerekmeyen ancak kanunda suç olarak tanımlanan suçlar, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçun nitelikli hali olarak düzenlenen suçlar ve son olarak bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı suçlar olmak üzere 4 ana başlıkta inceledi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde de bilişim suçlarını değerlendirdi. Uygulamaya yönelik örnekler ile bilişim suçlarının işleniş şekilleri ve mücadelesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını, Anayasada öngörülen  temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, bu amaçla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esaslar düzenleyen "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı" TBMM Başkanlığı'na 2014 yılının sonunda sunulmuştu. Dülger, eğitimin devamında “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun”  düzenlenmesinin bir an önce yapılması gerekliliğini vurguladı. Dülger’in bilişim sistemleriyle işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları, kişisel verilere karşı suçlar, internet iletişim hukuku ve düşünce özgürlüğünü konu alan “Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Mevzuatı” isimli bir kitabı bulunmaktadır.