13.04.2023

“Bilgi Güvenliği ve Yönetimi” Eğitim Programı Düzenlenecek

MBB Yerel Yönetim Akademisi tarafından 25 - 26 Nisan 2023 tarihlerinde, MBB Hızır Bey Çelebi Salonunda, 10.00 - 16.00 saatleri arasında “Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitim Programı” düzenlenecek. Program, MBB üye belediyelerinin, kurumların bilgi varlıklarını korumak ve bilgi güvenliği risklerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak için kullandığı bir yönetim sistemi olan bilgi güvenliği yönetimi alanındaki kapasitesinin artırılmasına yöneliktir.

Eğitim programı kapsamında kurumların Bilgi Güvenliği Yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve aynı zamanda pratik bilgilerle bu sistemin kurumların uygulama süreçlerine entegrasyonuna yönelik yöntemler paylaşılacak. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması yönünde gerekli olan standart ve yönergeleri kapsamlı biçimde ele alacak olan eğitim programı, bu alanda başarılı uygulamalarıyla öne çıkan belediyelerin iyi uygulamalarının paylaşımını da içerecek.

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi Güvenliği, Kritik Kamu hizmetleri başta olmak üzere tüm organizasyonların en belirleyici risk başlıklarından biridir. Bilgi Güvenliği yaklaşımı ile işlemekte olan kritik bilgi süreçlerindeki kesintiler minimuma indirgenmiş olur, veri kayıplarının ve veri değişikliğine karşı hatalı işlemlerin önüne geçilir ve kritik verilere istenmeyen kişiler tarafından yapılabilecek erişimler engellenmiş olur. ISO 27001 ve COBIT gibi iyi uygulamalar, bilgi güvenliğine ilişkin sürdürülebilir çerçeveler sağlamaktadır. 

Kişisel Veri Mahremiyeti de bilgi güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olan gizlilik ile doğrudan ilgilidir. Kurumlar tüm kurumsal verilerin gizliliğini temin etmekle yükümlü oldukları gibi kişisel verilere ilişkin süreçleri de bu gizliliğin en önemli parçası haline getirmek zorundadır. Kişisel veri mahremiyeti ihtiyari bir konu olmamakla birlikte 2016 yılından beri kanunla (6698 Sayılı KVKK), 2010 yılından beri de anayasal dayanakla (Anayasa m.20) güvence altına alınmıştır. Bu güvence kişilere güçlü bir mahremiyet kalkanı sağlamakla birlikte kurumlara zorlayıcı yükümlülükler getirmektedir. 

Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

Eğitim programına belediyelerin Bilgi İşlem Müdürlüklerinde görev yapan yönetici ve uzman personel katılım sağlayabilir. 

 

*Eğitim programına kayıt kontenjanla sınırlıdır. Bu link üzerinden kayıt olabilirsiniz.

*Eğitim programı ile ilgili tüm sorularınızı [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Programı buradan inceleyebilirsiniz.