20.05.2024

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği işbirliğinde yürütülen “Yerel Yönetişimde Rezilyans” (RESLOG-Türkiye) Projesi kapsamında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) işbirliğinde hazırlanan “Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma” Raporu yayınlandı.

Belediyelerin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarında kapasite gelişimlerini destekleyen RESLOG Projesi kapsamında, TESEV iş birliğiyle yürütülen “Belediyelerde Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Çalışması" ile 15 belediyenin mevcut göç verisinin kapsamı taranarak veri üretimi, veri yönetimi, veri paylaşımı ve veriye dayalı politika üretme süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Eylül 2023-Nisan 2024 döneminde yürütülen anket çalışmaları, eğitim programları ve mentorluk desteğini takiben, süreçten edinilen bilgi ve deneyimler ışığında “Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma” başlıklı politika raporu hazırlandı. Belediyelerin göç verisi kalitesi ve paylaşımı, göçe dayanıklı kentler için sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ve veriye dayalı karar alma süreçleri hakkında değerlendirmeler ile kapsayıcı göç yönetişiminde veriye dayalı karar süreçlerinin güçlendirilmesine ilişkin politika önerilerini içeren raporun lansmanı 10 Mayıs 2024 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

TESEV Proje Koordinatörü Dr. Bürke Elvan Erginli veri paylaşımı ve veriye dayalı politika üretmedeki fırsatlar ve engeller ile belediyelerin kapasitelerinin gelişimine yönelik önerilerin bulunduğu raporun çıktılarını paylaşırken, Prof. Dr. Murat Güvenç rapora ilişkin politika önerilerinin değerlendirmesini sundu. Programa, TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderasyonunda kapsayıcı göç yönetişiminde veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi için politika ve eylem önerileri konulu panel oturumu ile devam edildi. 

Belediyelerden iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı oturumda MBB Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü Samet Keskin belediyelerin yereldeki ihtiyaçlara yönelik kapsayıcı hizmet sunumunda bulunabilmeleri için erişilebilir, düzenli ve güncel veri akışı ile alternatif veri üretiminin önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. 

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Politika Raporu Raporu İndirmek İçin Tıklayınız.

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >