04.05.2020

Belediyeler İçin Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Eğitim Programı

MBB Yerel Yönetim Akademisi, Belediyeler için Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Eğitim Programını, 21-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Dr. Öğretim Üyesi Özgün Akduran Erol ile gerçekleştirilecek.

Stratejik planlama kavramı sürekli gelişen bir dünyada önem arz etmektedir. Kurumlar bazında olaya bakıldığında stratejik planlama, Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ETSPB) ile kurumların değişen çevreye uyum sağlaması ve kurum içi kaynaklarını verimli kullanmasına yardımcı olacaktır.

Peki, Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ETSPB) nedir? ETSPB elimizdeki kaynakların yarısını erkeklere yarısını kadınlara ayırmak demek değildir veya kadınlar için ayrı bir bütçe veya birim oluşturmak da değildir. ETSPB yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için önemli olanaklar sunar. Bu yöntem ile belediyeler, hizmet götürdükleri tüm farklı toplum kesimlerinin farklılaşan ihtiyaç, talep ve önceliklerini bilerek harcamalarını buna göre planlar ve önceliklendirebilirler. Bu şekilde hem sahip olunan kaynaklar daha etkin bir şekilde birim ve faaliyetler arasında dağılırken, hizmet sunumunun da daha eşitlikçi olması sağlanabilir.

Her ders için ayrı kayıt alınmaktadır. Aşağıdaki linklerden eğitimlere kayıt olabilirsiniz. Kaydın ardından katılım bilgileri tarafınıza iletilecektir.

Konu: Belediyeler İçin Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Eğitimi
Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi Özgün Akduran Erol
Tarih: 21-22 Mayıs 2020
1.Ders: 21 Mayıs, Perşembe / Kayıt linki:http://quq.la/fnTaV
2. Ders: 22 Mayıs, Cuma / Kayıt linki: http://quq.la/PnVr2

Eğitim İçeriği:
1.Giriş: Cinsiyet Nedir? Nasıl Eşitsizlik Yaratır?.Cinsiyet Eşitliği’nde neredeyiz?.Temel Kavramlar: Cinsiyet, Kent hakkı ve Cinsiyet Eşitliği.Yasal Mevzuat ve Ulusal, Bölgesel Planlarda Cinsiyet Eşitliği ve ¨TCDB¨
2.Yerel Yönetimler Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Katkı Sağlayabilirler?.Yerel hizmetler ve cinsiyet eşitliğine etkileri.Kent Hakkı ve farklı hizmet temaları temelinde cinsiyet eşitliği     -Barınma
     -Hareketlilik
     -Kentsel hizmetlere erişim
     -Güvenlik
     -Kentsel Demokrasi-katılım

3.Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Nedir? Nereden Başlamalı?.Üst Yönetimin kararlılığı ve niyet beyanı.Politika yapım sürecine eşitlik perspektifinin entegrasyonu.Hizmetlerin ¨Eşitlik Etki Değerlendirmesi¨ ve analizi.Farklı bütçe gösterimlerinin eşitlik ile ilişkilendirilmesi ve değerlerinin analizi
4.Yerel Hizmet Planlaması ve Sunumunda Eşitlik, İyi örnekler.Dünya’dan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmaları.Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitlik Şartı ve Yerel Hizmet Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Önemlidir?.Türkiye’den Örnekler.Çıkarılan Dersler