12.02.2021

Belediyeler Arası Uzman Personel Değişim Programı Başladı

Üye belediyelerinin insan kaynağının yetkinliğinin artırılması için çalışan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), oluşturduğu “MBB Üye Belediyeler Arası Uzman Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı” programı ile nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi, işbirliğini ve koordinasyonu arttırmayı ve israfı önlemek üzere kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.  Program, MBB üye belediyelerinde çalışmakta olan alanında uzmanlaşmış personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübenin ihtiyaç duyulan belediyelere aktarılmasını sağlayacak.

Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğünün, Birliğin görev ve hizmet alanları başlıklı 7.Maddesinin a fıkrasında “üyelerin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır” c fıkrasında “yerel yönetim ve şehir yönetimi konusunda dünyadaki gelişmeleri izler, bu konularda toplantı, konferans, seminer, panel, teknik ve mesleki inceleme gibi etkinlikler düzenler; değişim programı, araştırma-geliştirme, benchmarking çalışmaları yapar” e maddesinde “kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar; teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel danışmanlık hizmeti verir; lisansüstü eğitim, sertifika, kişisel gelişim, tecrübe paylaşımı, uzmanlık, değişim ve yabancı dil programları düzenler” g maddesinde “üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlar, bu amaçla örnek iyi uygulamaları destekler ve üyeler arasında yaygınlaştırır; basım ve yayın faaliyetlerinde bulunur” denilmektedir.

Bu çerçevede; MBB üye belediyelerinin var olan kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak, işbirliği ve koordinasyonu arttırmak bunun yanında kaynak israfını da önlemek üzere Marmara Belediyeler Birliği (MBB)’ye üye belediyeler arasında “MBB Üye Belediyeler Arası Uzman Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı Programı” Yönetmeliği 14.07.2020 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği 2020 yılı I. Olağan Meclis toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile; MBB’ye üye belediyelerde çalışmakta olan alanında uzmanlaşmış personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerinin ihtiyaç olan belediyelere aktarılması, bilgi ve deneyimin paylaşılması, belediyeler arası işbirliklerinin desteklenmesi, belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, yerinde uygulamaların yapılması ve nitelikli personel yetiştirilmesi konularında belediyelere destek sağlanması amaçlanmaktadır.

MBB üye belediyelerinde hâlihazırda çalışmakta olup diğer belediyelere de katkı sağlayabilecek 13 belediyeden (büyükşehir ve ilçe belediyeleri) 53 adet alanında uzmanlaşmış personel, bunun yanında 14 belediyeden de (İlçe ve belde belediyeleri) 37 konu başlığında destek talep edilmiştir.

Uzman personel ile konu başlıkları eşleştirilmiş ve ilgili belediyeler ile Zoom üzerinden tanışma toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda danışmanlık talep edilen konuların alt başlıkları belirlenmiştir. Uzman kişiler; icra takip işlemleri, performans ölçme sistemi, hizmet birleştirme, intibak işlemleri, yapı ruhsatları, kırsal kalkınma, idari işlerde süreç iyileştirme, imar mevzuatı, yazılım, bilgi/ağ güvenlik sistemleri, AB projeleri gibi konularda eşleştirildikleri belediyelerin soruları ve çözüm yolları konuşulmuştur. Program devam etmekte olup ihtiyaç duyulan yeni konularda üye belediyeler desteklenmeye devam edilecektir.

Bağcılar Belediyesi - Savaştepe Belediyesi

Çorlu Belediyesi - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Eyüpsultan Belediyesi - Büyükmandıra Belediyesi

Eyüpsultan Belediyesi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

İnhisar Belediyesi - Armutlu Belediyesi

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >