23.07.2018

Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı MBB Ev Sahipliğinde Yapılacak

“Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı” Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 2 Ağustos tarihinde MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda düzenlenecek.

Belediye yönetişim karnesine neden ihtiyaç duyulduğu ve iyi yönetişimin kim için ve neden gerekli olduğu gibi sorulara Fikret Toksöz, Dr. Fatma Öğücü Şen, Dr. Erkin Erimez ve İnan İzci gibi isimlerle cevap aranacak. Toplantının ikinci kısmında ise belediye yönetişim karnesi modelini uygulama konusunda grup çalışmaları yapılacak.

Programın katılım formu, davetiyesi ve resmi yazısı ekte bulunmaktadır.

Ekler