29.09.2020

Belediye Başkanları Covıd-19 Deneyimlerini Anlatacak

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN HABITAT) ve Metropolis tarafından Dünya Büyükşehirler Günü ilan edilen 7 Ekim’de Marmara Belediyeler Birliği ile Argüden Yönetişim Akademisi ortak bir çevrimiçi etkinlik (webinar) düzenleyecektir.

Bu etkinlik, ülkemizdeki deneyimleri hem yurt içi hem de yurt dışında paylaşmak, ortak akıl ve deneyim havuzunu güçlendirmek için faydalı olacaktır. Panelde, büyükşehirlerde yönetişim bakış açısından COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alınacaktır. İki büyükşehir belediye başkanı kendi deneyimlerini, çıkardıkları dersleri ve önerilerini paylaşacaktır.

Büyükşehirler birçok kurum ve aktörün kararları ile yönetilmektedir. Merkezi idare kadar özel sektör ve sivil toplumun da yönetim üzerinde etkisi olmaktadır. Yönetim sürecinin etkili ve verimli olması bu kurum ve sektörlerin iş birliği ve eşgüdümü ile sağlanabilir. Öte yandan, büyükşehirler yapıları gereği oldukça büyük yerleşim alanlarıdır. Bu yüzden, etkin ve kapsayıcı biçimde yönetilmesi diğer kentlere nazaran zor olan yerlerdir. COVID-19 salgınından en fazla büyükşehirler etkilendi. Virüsün buralarda yayılma olasılığı ve hızı daha yüksek oldu. Salgının büyükşehirlerde yol açtığı zorluklar ve yeni ihtiyaçlar büyükşehirlerin yönetişim niteliğini ve gelişim alanlarını ön plana çıkardı. Dünyada ve ülkemizde büyükşehirlerin etkin yönetişim yapılarına sahip olması ve işlemesi, gelecekte olası benzer risklerin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için önem taşıyor.

Tarih: 7 Ekim 2020, Çarşamba
Platform: Zoom
Saat: 10:00
Kayıt linki: https://zoom.us/webinar/register/WN_HHfgxONoS1-jYhCU4q6RbA

7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü
Oturum: Büyükşehirlerde Yönetişim ve Sağlık: Covid-19 Deneyimi

Takdim
Dr. M. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri: Dünya Büyükşehirler Günü
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Argüden Yönetişim Vakfı Başkanı: Yerel Yönetimlerin Toplum Sağlığı Sorumluluğu

Panel: Büyükşehirler ve COVID-19
Moderatör:Dr. Erkin Erimez, Argüden Yönetişim Vakfı
Panelistler:
1.  Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı: Deneyimler
2.  Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı: Deneyimler
3.   Prof. Dr. Önder Ergönül, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü: COVID-19 ve Sağlıklı Kentler

Detaylı bilgi için:
Web site: https://www.metropolis.org/campaigns/world-metropolitan-day
Sosyal medya: https://twitter.com/hashtag/WorldMetropolitanDay2020?src=hashtag_click

1/6