15.07.2019

Belediye Atık Yönetimi ve Covıd-19

Yapılan araştırmalara göre koronavirüs; havada üç saate kadar, bakır yüzeylerde 4 saate kadar, karton yüzeylerde 24 saate kadar canlı kalabilmektedir. Bir başka araştırmada ise plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabileceği belirtilmektedir. Koronovirüsün yüzeyde kalma süresine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan bu süreler ile ilgili bilgiler de zaman için de değişiklik gösterecektir.

Ancak kesin olan virüsün canlı kaldığı ortamlar sadece yaşam alanlarımız değil aynı zamanda atıklarımızdır.  Biliyoruz ki toplama ayırma, geri kazanım ve geri dönüşüm tesislerinde, atık aktarma istasyonları ve düzenli atık depolama sahalarında, atıkların üzerinde COVID-19 virüsünün bulunması olasıdır. Atıkların kaynağında ayrılması, toplama sistemlerinin virüsün hayatta kalma süreleri de göz önüne alınarak çalışanların mağduriyetini en aza indirecek biçimde organize edilmesi gereklidir. Bu süreçte ihtiyatlılık ilkesi kapsamında; virüs ile kontamine olan (bulaşan) her türlü malzeme (koruyucu maske, eldiven, enfekte kişinin kullandığı kişisel atıklar) tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.

Buradan hareketle Covid-19 virüsü salgını nedeniyle; Avusturya, Belçika,  Hırvatistan, Çekya, Finlandiya,  Fransa,  Almanya, Büyük Britanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya gibi ülkelerin uyguladığı sistemler ve çözümler, kent içi atık toplama sistemlerinin halk sağlığı ve atık sektöründe çalışan işçi sağlığı gözetilerek derlenmiştir.

Buraya tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz.