30.10.2020

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020 (Horizon 2020) kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal Call) yayınladı. Çağrı kapsamında iklim krizine yanıt üreten, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmasını destekleyen ve sürdürülebilir düzelmeyi hızlandıran yenilikçi projeler desteklenecektir.

Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu’nda kabul edilen ve Avrupa’nın “yeni büyüme stratejisi” olarak tanımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer verilen, Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbon-sıfır bir kıta haline gelme ve daha adil ve sürdürülebilir topluluklar yaratma hedeflerini gerçekleştirme sürecini hızlandırmak amacıyla başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile seçilen projelere toplam 1 milyar Avro verilecektir. Çağrıya başvuran projeler, aşağıdaki 8 tematik alan ve 2 yatay alanda değerlendirilecektir.

8 Tematik Alan

  • İklim mücadelesini artırmak
  • Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerjinin sağlanması
  • Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstri
  • Temiz ve kaynak-verimli binalar
  • Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik
  • Tarladan sofraya
  • Biyoçeşitlilik ve ekosistemler
  • Sıfır-kirlilik, toksit olmayan ortam

2 Yatay Alan: Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda ortaya konulan dönüşümleri gerçekleştirebilmek için uzun dönem perspektif değişimini yaratabilecek yatay temalar:

  • Bilgi birikiminin güçlendirmesi
  • Vatandaşların güçlendirilmesi  

Çağrıya başvurular Türkiye’deki yerel yönetimlere de açıktır ve çağrının son başvuru tarihi 26 Ocak 2021’dir.

Çağrı ile ilgili TÜBİTAK tarafında 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılan çevrimiçi bilgi günü etkinliğinin sunumlarına ve video kaydına http://quq.la/I3YGA üzerinden erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK Ufuk 2020’nin ilgili web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu: https://bit.ly/2wZdbLY

Tübitak Ufuk 2020: https://h2020.org.tr/tr