18.03.2022

Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri Başvuruları Açıldı

Avrupa Komisyonu tarafından bu yıl sekizinci kez verilecek Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri (European Capital of Innovation - iCapital) başvuruları açıldı.

Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri, şehirlerin yerel inovasyon ekosistemlerini şekillendirmede oynadıkları rolü ve inovasyonu teşvik etmek üzere verilmektedir. Topluluklarında inovasyonu en iyi şekilde destekleyen Avrupa şehirlerine verilen yıllık bir takdir ödülüdür. Ufuk Avrupa kapsamında Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından desteklenen ödüller kapsamında, “Avrupa Yenilik Başkenti” ve “Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir” kategorilerinde toplam altı ödül verilecektir. Ödül başvuruları Türkiye’deki şehirlere açıktır.

Kategoriler:

 • En az 250.000 nüfuslu şehirlere hitap eden ve kazananın 1.000.000 Avro; takip eden iki adayın da her birinin 100.000 Avro ile ödüllendirileceği “Avrupa Yenilik Başkenti” kategorisi.
 • Nüfusu 50.000 ile 249.999 arasında olan kasaba ve şehirleri hedefleyen ve kazananın 500.000 Avro; takip eden iki adayın da her birinin 50.000 Avro ile ödüllendirileceği “Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir” kategorisi.

Uygunluk kriterleri:

 1. Ödüle aday şehirler, Avrupa Birliği Üyesi devletlerden veya Ufuk Avrupa Programı’na Asosiye olarak katılım sağlayan ülkelerden birinde yer almalıdır.
 2. “Avrupa Yenilik Başkenti” kategorisi için aday şehrin en az 250.000 nüfuslu olması gerekmektedir. Bu büyüklükte şehirlerin bulunmadığı ülkelerde, en az 50.000 nüfuslu olması ve şehrin “Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir” kategorisine başvurmamış olması koşuluyla, 250.000’e en yakın nüfuslu şehir “Avrupa Yenilik Başkenti” kategorisine başvurabilir.
 3. “Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir” kategorisine aday şehirlerin nüfusu 50.000 ile 249.999 arasında olmalıdır.
 4. Daha önceki yıllarda “Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri”ni kazanmış ve 2021 yılında her iki kategoride ödül almış şehirler bu ödüle başvuramazlar. Bu durum daha önceki finalist şehirler için geçerli değildir.
 5. Hâlihazırda bir AB veya Euratom ödülü almış olan adaylar, aynı faaliyetleri için ikinci bir ödül alamazlar.

Ödül kriterleri:

 1. Deneme (Experimenting): Kentin yenilikçi uygulamalar için bir test yatağı görevi görme taahhüdünü kanıtlayacak; aynı zamanda bu uygulamaların sıradan kentsel gelişim süreçlerine dahil edilmesini sağlayacak yenilikçi kavramlar, süreçler, araçlar ve yönetişim modelleri.
 2. Yükseltme (Escalating): Yenilik dostu bir yasal çerçeve oluşturarak, büyümeyi, özel ve kamu yatırımlarını, kaynakları, çeşitliliği ve yetenekleri teşvik eden bir ortam yaratarak yenilikçi kapasitesi yüksek start-up'ların ve KOBİ'lerin büyümesini hızlandırmak ve verimli inovasyon kamu alımları yoluyla inovasyon talebini yönlendirmek.
 3. Ekosistem Oluşturma (Ecosystem Building): şehir içinde bir inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için halktan, endüstriden, yeni kurulan şirketlerden, sivil toplumdan, genel halktan akademiye kadar farklı inovasyon ekosistemi oyuncuları arasındaki sinerjiyi teşvik ederek yerel inovasyon ekosistemi kolaylaştırıcıları olarak şehirlerin potansiyelini ortaya çıkarmak.
 4. Yayılma (Expanding): Yerel inovasyon ekosistemini güçlendiren test edilmiş çözümlerin yaygınlaştırılmasını ve çoğaltılmasını destekleyerek; yerel inovasyon ekosistemini yönlendirmede öncü olan şehirler arasında karşılıklı öğrenmeyi, bilgi transferini ve kapasite geliştirmeyi teşvik ederek ve inovasyonu kolaylaştırıcı rollerini keşfetmeye ve test etmeye devam eden şehirler arasındaki işbirliğini ve sinerjiyi geliştirerek diğer şehirler için bir rol model olarak hareket etmek.
 5. Yenilikçi Şehir Vizyonu (City Innovative Vision): Başvuru sahipleri, şehrin dönüşümüne olumlu katkıda bulunmuş olan; ayrıca, yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacak sürdürülebilir ve esnek bir inovasyon ekosisteminin gelişimini destekleyecek yenilikçi girişimleri vurgulayarak uzun vadeli stratejik vizyonlarını/planlarını göstermelidir.

Arka plan:

Ufuk Avrupa kapsamında Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından iCapital olarak da bilinen prestijli Avrupa Yenilik Başkenti Ödüllerinin sekizincisi 2022 yılında verilecektir. Ödül ilk olarak 2014 yılında verilmiştir. Geçmişte kazananlar arasında Avrupa Yenilik Başkentleri olarak Barselona (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017), Atina (2018), Nantes (2019), Leuven (2020) ve Dortmund (2021) yer almaktadır. 2021'de ise Vantaa, nüfusu 50.000 ile 249.999 arasında olan küçük şehirler için verilen Yükselen Yenilikçi Şehir unvanına layık görülmüştür.

iCapital, AB'nin araştırma ve yenilik çerçeve programı olan Ufuk Avrupa kapsamında verilen dört EIC Ödülünden biridir. Ödül, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı tarafından yönetilmektedir. Kazananlar, bağımsız uzmanlardan oluşan iki üst düzey jüri tarafından yapılan bir değerlendirmenin ardından seçilmektedir.

Başvuru:

Başvurular burada yer alan linkten yapılmaktadır. Başvuru yapmadan önce şu dokümanların detaylı şekilde incelenmesi faydalı olacaktır.

Çağrı takvimi:

 • Çağrı Açılışı: 3 Mart 2022
 • Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2022 – 17:00:00 CET (Brüksel saati ile)
 • Değerlendirme: Temmuz - Ekim 2022
 • Sonuçların açıklanması: 2022 son çeyreği

Detaylı bilgi için:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en

https://ufukavrupa.org.tr/tr/acik-cagri/avrupa-yenilik-baskenti-odulleri-icapital-2022-cagrisi

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >