11.07.2023

Yerel Enerji Planlaması Başvuru Çağrısı

Act!onHeat Destek Mekanizması, Avrupa genelinde hızlandırılmış olarak bölgesel ısıtma ve soğutma (H&C) projesi uygulayarak sistemlerin optimizasyonunu artırmayı ve yerel makamların, kamu kuruluşlarının ve endüstrilerin dekarbonizasyon hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan H&C altyapılarını kurmak veya iyileştirmek için stratejik destek almak isteyen tüm yerel ve bölgesel yönetimlere, enerji ajanslarına ve şehir plancılarına açtığı başvurunun son tarihi 31 Temmuz 2023.

AB 2050 hedeflerine ulaşmak için hızlı ve önemli bir değişime ihtiyaç duymakta ve Avrupa’nın toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını oluşturan ısıtma ve soğutma (H&C) sistemlerinin yerel doğası gereği, çeşitli paydaşları dahil ederek yerel düzeyde eyleme geçmektedir. Bununla birlikte, stratejik ısıtma ve soğutma (H&C) planlaması kapsamlı teknik bilgi, kaynak ve deneyim gerektirdiğinden ve çoğu ülkede henüz başlangıç aşamasında olmasından dolayı Act!onHeat Destek Mekanizması devreye girmektedir.

Act!onHeat Destek Mekanizması, enerji planlamacılarına teknik bilgi, kaynak ve deneyim sağlamaktadır. Mekanizmanın araçları bölgesel ısıtma ve soğutma (H&C) planlamasını başlatmak, tamamlamak veya iyileştirmek için mekanizma desteğinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Başvuru sahipleri özellikle yerel enerji geçişleri için kullanılabilecekleri ısıtma ve soğutma (H&C) planlama yazılımı Hotmaps ve THERMOS'a özel erişim ve içgörü kazanacaklardır. Uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için stratejik ısıtma ve soğutma (H&C) planlaması ve karar verme eylemlerini hızlandırmak amacıyla tüm yerel enerji planlamacıları için Avrupa çapında ActionHeat Destek Mekanizmasından faydalanabilirler.

Ek olarak başvuru sahipleri, bulundukları bölgenin özel ihtiyaçlarını karşılamak için, katılırken Destek Mekanizmasının – “H&C geçiş stratejisi geliştirme” ve “Proje Fizibilitesi” - olmak üzere iki farklı modülü arasından seçim yapabilmektedir. Destek Mekanizmasının ağınıza nasıl fayda sağlayabileceğine ilişkin olarak daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru için son tarih: 31 Temmuz 2023.

Bilgi notunu indirmek için tıklayınız.