20.03.2023

"Afetler Odağında Su" Webinarı Düzenleniyor

Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından Dünya Su Günü'ne özel 21 Mart 2023 Salı günü 11.30'da çevrimiçi olarak "Afetler Odağında Su" webinarı düzenlenecektir.

Su döngüsündeki herhangi bir bozulma; halk sağlığından yoksulluğa, insan onuruna uygun istihdamdan eğitime ve afetlerden toplumsal barışa kadar birçok küresel konuda ilerlemenin önündeki  en önemli engellerden biridir.

6. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 2030 yılına kadar herkesin güvenle yönetilen içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinden (GYİSH) yararlanmasına odaklanmaktadır. Peki GYİSH ne demek? Bu hizmetlerden yararlanan nüfus oranı kentlerimizde hangi seviyelerde? Afetler söz konusu olduğunda; afet öncesi, esnası ve sonrasında içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinde “güvenliği” nasıl sağlamalıyız? Yağışların yeteri kadar olmayışı ya da meteorolojik kuraklık da başlı başına bir afet midir?

Dünya Su Gününü karşılarken, normal zamanlarda ve kriz zamanlarında su ile ilişkimizi, kentsel ölçekte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden sorgulayacağız. 

Webinara buradan kayıt olabilirsiniz.

Program:

Oturum 1 | 11.30-12.10 

Afet Yönetimi Perspektifinden Kuraklığın İklim Değişikliği ile İlişkisi 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Su Yönetimi, Gelecek Projeksiyonlar ve Su Verimliliği Seferberliği

Afire Sever

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü 

 

Oturum 2 | 12.20-14.30 

Güvenle Yönetilen İçme Suyu ve Sanitasyon Hizmetleri ve Afet Bölgelerinde Su Yönetimi

İstanbul Örneği

Bülent Solmaz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı

Kocaeli Örneği

Ali Sağlık 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü 

 

Bursa Örneği

Devrim İzgi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdür Yardımcısı

 

Balıkesir Örneği

İzzet Günal  

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü 

 

Tekirdağ Örneği

Turhan Toprak  

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü 

 

Sakarya Örneği

Yiğit Turan  

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü 

 

Moderatör: Ahmet Cihat Kahraman

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü