11.06.2019

8. Yılında Türkiye’de Suriyeliler Atölyesi

8. Yılında Türkiye’de Suriyeliler Atölyesi 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından yürütülen Atölye çalışmaları kapsamında akademik olarak 8 yılda neler üretildiği, hangi alanlara yoğunlaşıldığı ve mevcut durumda ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğu konunun uzmanlarıyla tartışılacak olan Suriyeliler Atölyesi'nin açılış panelinde oturum başkanlığını Yücel Bulut, konuşmaları ise Nuray Ekşi, Fuat Keyman, Ulaş Sunata ve Yusuf Adıgüzel yapacak.
Atölye kapsamında konusunda uzman bir akademisyenin tebliğ sunmasının ardından, tebliğin müzakere edilmesi ve diğer katılımcılar ile birlikte tartışmaya açılması bekleniyor. Tebliğ sunacak katılımcılar ele aldıkları konuyla ilgili mevcut literatürü kapsamlı ve sistematik olarak değerlendirecek, yapılan yasal düzenlemeleri gözden geçirecek, Türkiye’deki Suriyelilerin o alandaki mevcut durumunu nicel ve nitel veriler ile analiz edecek ve söz konusu alanda yapılması gereken araştırmaların neler olabileceği konusunda öneriler geliştirecek. Müzakere yapacak ve tartışmayı yönetecek moderatörler ise kendilerine atölye tarihinden önce ulaştırılacak olan tebliği yorumlayacak ve ardından atölyenin ilgili oturumunda diğer katılımcılarla birlikte konunun tartışılmasını sağlayacak.

Atölyeye konuyla ilgili çalışan akademisyenler, alan uzmanları (kamu ve STK’lardan) ve lisansüstü öğrenciler katılım sağlaması bekleniyor. Atölyede sunulacak metinlerinden oluşan kitabın Ekim 2019’da yayımlanması planlanıyor. Atölyede ele alınacak temel konular ise şunlar: Türkiye’de Suriyeliler ile ilgili yapılan çalışmalar, demografik yapı ve dezavantajlı guruplar, STK’lar ve yerel yönetimler, eğitim, ekonomi ve istihdam, uyum, sağlık, göç yönetimi ve düzenlemeleri, güvenlik kaygısı ve suç, medya ve kamuoyu algısı.

Açılış paneli serbest katılıma açık olarak planlanırken, atölye çalışmaları ise etkin ve verimli yürütebilmek adına sadece ilgili akademisyen ve uzmanların katılımıyla devam edecek.

Atölyede ele alınacak temalar: Türkiye’de Suriyeliler ile ilgili yapılan çalışmalar, demografik yapı ve dezavantajlı guruplar, STK’lar ve yerel yönetimler, eğitim, ekonomi ve istihdam, uyum, sağlık, göç yönetimi ve düzenlemeleri, güvenlik kaygısı ve suç, medya ve kamuoyu algısı.

Atölye Çalışmaları Katılım İstek Formu
https://docs.google.com/forms/d/1tcng7Zy33WqISbvqf5w1RlIjtRttlDGwPqz9faDCB00/edit 

1/6