8 Haziran

Marmara Denizi Günü

Sürdürülebilir deniz yaşamı için kıyılarda buluşalım!

2024 çalışmalarını keşfedin

Türkiye Çevre Haftası'nın bir parçası olan 8 Haziran, Marmara Denizi Günü olarak kutlanır. 8 Haziran'da Marmara Denizi'nin sorunlarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla tüm kıyılarında etkinlikler düzenlenir. Marmara Belediyeler Birliği, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çeşitli farkındalık etkinliklerinin koordinasyonunu sağlar. 

Marmara Denizi Günü'ne Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve her yaştan vatandaş katılır. Her yıl farklı bir tema etrafında kutlanan Marmara Denizi Günü, geçtiğimiz yıllarda mikroplastik ve deniz çöpleri ile biyoçeşitlilik konularını temasına almıştır. Her etkinlik, Marmara Denizi'nin korunmasına ve toplumun denizle ilgili farkındalığının artırılmasına katkıda bulunur.

1973
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

Marmara'nın Kaderini Değiştiren Mektup

Ahmet Enön: "1973 yılında hemen harekete geçtik. 1973 yılının Ağustos ayında, toplanmak üzere Marmara denizi ve Körfez’e kıyısı olan tüm belediyelere mektup yazdık. Bu, Türkiye’nin ilk bölgesel belediyeler birliği olarak tarihe geçecek olan Marmara Belediyeler Birliğinin ilk adımıydı."

Devamı >
1975
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

Marmara Belediyeler Birliğinin Kurulması

Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması gibi konularda öncülük yapan Marmara Belediyeler Birliği, 25 Nisan 1975'te kuruldu.

Devamı >
2021
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

Marmara Denizi Eylem Planı İlan Edildi

22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çok paydaşlı yöntemle hazırlanan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı içerisinde Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle plan kapsamında her yıl 8 Haziran gününde Marmara Denizi'ne özgü toplumsal farkındalığı odağına alan etkinliklerin düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Devamı >
2022
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

Marmara Denizi Günü İlk Kez Kutlandı

Dünyanın en büyük deniz seferberliğinin yıldönümü olması sebebiyle 8 Haziran’da, #MarmaraHepimizin ve #BirlikteTemizTutalım sloganıyla Marmara Bölgesi genelinde bütünleşik bir kampanya çalışması altında birlik ve beraberlik vurgusuyla yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde denize kıyısı olan 5 büyükşehir ve 2 il belediyesinde eşzamanlı 62 farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Devamı >
2023
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

2023'te Marmara Denizi Günü

Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda dalış, deniz dibi ve kıyı temizliği, atık sergisi, araştırma seferi, deniz uçağı gösterisi, hayalet ağ temizliği, tuzlu suya dayanıklı aromatik bitki dikimi, teneke kayık yüzdürme gibi 100'den fazla etkinlik düzenlendi. 

Devamı >
2024
Marmara Denizi Günü}
Marmara Denizi Günü}

Kıyılarda Buluşuyoruz

Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda tüm vatandaşların davetli olduğu eş zamanlı kıyı temizliği etkinlikleri, başta belediyeler olmak üzere çeşitli paydaşlar tarafından düzenlenecek bir dizi etkinlik 2024'te de hayata geçirilecek.

Devamı >

Marmara Denizi Sözlüğünden

Sözlüğü görüntüleyin

Anoksik

Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun, belirli bazı mikroorganizma gruplarının elektron akseptörü olarak oksitlenmiş durumdaki azot, sülfür ve karbonu tercih etmesine yol açacak derecede az olduğu durum (Oksijen yetersizliği)

Deniz çayırı

Dünya genelinde çok geniş alanda yayılım gösteren, deniz diplerinde kök, gövde ve yaprak biçiminde şekillenmiş ve kökleriyle deniz dibine (sedimana) tutunarak yaşayan ve güneş ışınları yardımıyla kendi besinini fotosentez yaparak üretebilen çiçekli bitkileridir. Fotosentez sonucu denizlerde oksijen ve besin kaynağı olmasının yanı sıra yumurtasını bu bitkilere bırakan birçok balık türü için önemli yumurtlama alanlarıdır.

Marmara Denizi Günü}

Gri su

Siyah su (tuvalet suyu) haricindeki evlerden kaynaklanan atıksular [1]

Marmara Denizi Günü}

İleri atıksu arıtımı

Fiziksel, biyolojik veya kimyasal arıtma gibi klasik yöntemlerle ilgili yönetmeliklerle belirlenen düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin giderilmesinde kullanılan arıtma işlemi [8]

Marmara Denizi Günü}