14.08.2020

8. Göç Buluşmasında Kent Sağlığı ve Güvenliği Ele Alındı

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB); Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği iş birliğiyle yürütülen RESLOG Türkiye (Yerel Yönetişimde Rezilyans) Projesi kapsamında düzenlenen 8. Yerel Yönetişim ve Göç Buluşması 28 Temmuz 2020 Salı günü online olarak gerçekleştirildi.

“Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri” başlığıyla düzenlenen buluşmada Şehir Plancısı Dr. Umut Duyar göçten etkilenen belediyeler için kamu sağlığı ve kamu güvenliğini dikkate alan planlama çözümleri ve uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Etkinliğin ilk bölümünde Duyar, göçle birlikte yaşanan hızlı nüfus artışının kentsel altyapı ile sağlık sistemine olan baskıyı ve belediye hizmetlerine olan talebi artırdığını vurgulayarak belediyelerin bu durumu yönetebilmeleri için kamu sağlığı ve güvenliğini dikkate alan ne gibi çözümler üretebileceğinden bahsetti. Duyar, belediyelerin kent sakinleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli birey ve kuruluşlarla işbirliklerini artırarak paydaşlarını çeşitlendirmelerinin önemli olduğunu ve bu şekilde kaynaklarını artırabileceklerini vurguladı. Ayrıca, toplumsal uzlaşı ve uyumun sağlandığı sağlıklı ve güvenli bir kent yaratmak için veri bazlı önlemlere odaklanan bütüncül ve çoğulcu planlamanın gerekliliğinin altını çizdi. Duyar, doğal erişim kontrolü, doğal gözetim, düzenli bakım ve onarım, mekânsal aidiyeti güçlendirme ve katılım ilkelerinden oluşan Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme (Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED) gibi yöntemler takip edilerek yapılan bir mekan planlaması ile insan davranışlarının değişebileceği, suç ve şiddetin azalabileceğini ve güvenlik duygusunun artabileceğini vurguladı.

İlk bölümdeki konuşmasının son kısmında kent sağlığının bedensel sağlık, psiko-sosyal sağlık, gıda güvencesi ve güvenliği gibi farklı boyutlarına değinen Duyar, “Bireylerin sağlıklı çevreye ihtiyaçları vardır ve şehirlerin de kendi işlevlerini yerine getirebilmeleri için sağlıklı bireylere ihtiyacı vardır.” dedi. Duyar, sağlıklı kent inşası için yerel yönetimlere fikir verecek çeşitli önerilerin mevcut olduğunu vurguladı ve örnek olarak 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan “Sağlıklı bir Şehir Aktif Bir Şehirdir: Fiziksel Aktivite Planlama Rehberi”nde yer alan aşağıdaki önerilere değindi:- Sağlık konusunu yerel yönetimlerin gündeminin odağına almak.- Sağlık kavramını mekânsal planlama ve kentsel geliştirmeye dahil etmek.- Kentsel tasarım yolu ile fiziksel aktiviteyi özendirmek.- Güvenli ve yalnızca motorlu taşıtlara dayanmayan seyahat yollarını teşvik etmek.- Kentin tümünde güvenli kamusal açık alan sistemleri yaratmak.- Kamusal alanların temizliğini entegre katı atık yönetimi ve atıkların azaltılması açısından ele almak.- Temiz ve atık su altyapısı geliştirmek.- Yerel ve kentsel tasarımı destekleyerek sağlıklı besin arzını garantiye almak.
 Etkinliğin ikinci bölümünde Duyar, büyük sorunları bir anda çözmek yerine mahalli ölçekte kalkınmaya odaklanma, toplumda ortak değerler ve normlar üzerinde geniş fikir birliği yaratmak için paydaş katılımını genişletme, kaynakları çeşitlendirme, riskleri tanımlama ve buna yönelik önlem oluşturmanın öneminden bahsetti. Buluşma, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Sağlıklı bir Şehir Aktif Bir Şehirdir: Fiziksel Aktivite Planlama Rehberi'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.