07.04.2022

65+ İçin Dijital Kapsayıcılık: Belediyelerin Rolü Ortak Hareket Çağrısı Etkinliği

Marmara Belediyeler Birliği ve+65 Yaşlı Hakları Derneği işbirliğiyle 13 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 13.00 - 14.00 arasında 65+ için Dijital Kapsayıcılık: Belediyelerin Rolü başlıklı ortak hareket çağrısı etkinliği düzenlenecek. 

Etkinlik kapsamında 65+ Yaşlı Hakları Derneği, 65+ için Dijital Kapsayıcılık Projesini ve belediyelerin proje kapsamında alabilecekleri rolleri aktaracak, projede aktif rol alan belediyeler de kendi deneyimlerini paylaşacak.

65+ İçin Dijital Kapsayıcılık projesi, dijital dönüşümün hızla değiştirdiği dünyamızda 65+ bireyleri bu dönüşümün parçası yapmayı, yaşamakta oldukları dışlanmayı aşmalarını sağlamayı amaçlamakta. Özellikle pandemi süreciyle birlikte görüntülü haberleşmeden, mesaj olanaklarına, günlük alışverişten sağlık ve bankacılık hizmetlerine, sosyalleşmeden kamu hizmetlerine ulaşmaya, kültürel ve eğitsel faaliyetlere kadar, dijitalleşmenin dışında kalmanın mahrumiyet, mağduriyet yaratabildiği toplumun tüm kesimleri tarafından gözlemlenmişti. Proje ile  'Dijital Arkadaş' adı verilen genç/akran gönüllülere yaşlılık, yetişkin öğrenme yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve teknolojik öğrenme alanlarında eğitimler verilerek yaşlı bireylere akıllı telefon, tablet, bilgisayar kullanımı eğitimleri vermeleri hedefleniyor.  Hem gönüllüler, hem de eğitim alan yaşlılar, sürdürülebilirlik anlayışı ile hazırlanan kılavuzlar ve eğitim videoları ile bir başvuru havuzuna da sahip olacaklar.

Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Program Akışı:

13.00- 13.30 | 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin ve 65+ için Dijital Kapsayıcılık Projesinin Dünü ve Bugünü

Dr. Gülüstü Salur (65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu)

13.30 - 13.40 | 65+ için Dijital Kapsayıcılık Projesi Tanıtımı

Özgül Ünlü (Proje Yöneticisi)

13.40 - 13.55 | Gönüllü Yönetim Sürecimiz ve Belediyelere Verebileceğimiz Destekler

Ali Karakaş (Gönüllü Koordinatörü)

13:55 - 14:15 | Belediye Deneyim Paylaşımı 

14.15-14.30   | Soru&Cevap

Katılım için: mbb.bb/65dijital

1/6